Zoek

Missie en Visie

Missie van de vereniging
V&VN Oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg. 

Visie van de vereniging
De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van  verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

V&VN Oncologie ziet het als haar taak om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten  werkzaam in het oncologisch werkveldvakgebied, te ondersteunen in de uitoefening van hun vak. Daarin staat de vereniging voor een aantal waarden: 

  • Deskundige oncologische zorg waarbij de patiënt onderdeel is van het behandelteam en gezien wordt als een volwaardige gesprekspartner (zorg 2.0/3.0). Goede zorg vraagt om goed  opgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 
  • Samen staan we sterk. Krachtenbundeling maakt ons tot een sterke beroepsgroep waardoor we gesprekspartner zijn in belangrijke nationale ontwikkelingen en participeren in multidisciplinaire stuur- en werkgroepen. Ook worden binnen de verpleegkundige professie verschillende niveaus met elkaar verbonden.
  • Verscheidenheid is een waarde. De specifieke beroepsuitoefening heeft een herkenbare plaats binnen onze afdeling door de Special Interest Groups (SIG’s). 
  • Samenwerking met andere professionele zorgverleners. Het is onze overtuiging dat oncologische zorg multidisciplinaire zorg is, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. 
  • Slagvaardigheid en pro-activiteit. Wij signaleren ontwikkelingen in een vroeg stadium en anticiperen en reageren hierop.
  • Verantwoording naar onze leden door een open communicatie over de activiteiten die (gaan) plaatsvinden .
  • Het betrekken van onze leden bij de plannen voor de toekomst door middel van het organiseren van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, de ledenraadpleging en de verschillende communicatiemiddelen (Oncologica, website en de elektronische nieuwsbrief) die wij tot onze beschikking hebben. 
  • Kansen voor persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei.