Zoek

Lidmaatschap

Lidmaatschap
De structuur van EONS is erop gericht een vereniging te zijn van alle nationale verenigingen voor oncologieverpleegkundigen in Europa en op die manier met “één stem” voor alle Europese oncologieverpleegkundigen te kunnen spreken.

In deze structuur betekent het lidmaatschap van een nationale vereniging (in ons geval V&VN Oncologie) dat je automatisch lid bent van EONS. Hiervoor hebben we echter wel je volledige gegevens nodig, dus zorg dat deze up-to-date zijn. Dit heeft de volgende voordelen voor elk individueel lid:

  • Registratie tegen gereduceerde prijs voor EONS Spring Congress
  • Registratie tegen gereduceerde prijs voor EMCC Multidisciplinary Cancer Congress
  • Via email direct op de hoogte van Europees nieuws en EONS voordelen
  • Mogelijkheid van toegang tot alle EONS educatieve activiteiten, onderzoek, subsidies voor reizen en awards. 


Gegevens
 
V&VN Oncologie voorziet EONS jaarlijks van een up-to-date lijst van haar leden met voor- en achternaam, werkplaats en het e-mailadres. Deze informatie zal door EONS niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of verstrekt worden aan derden. Zorg dat je gegevens volledig bekend zijn bij V&VN, anders gaan deze voordelen aan je neus voorbij!