Zoek

Lian Sweegers-Konings - San Antonio Breast Cancer congres - met subsidie

Even voorstellen, ik ben Lian Sweegers-Konings en ben sinds nov.'13 verpleegkundig specialist. Ik werk op het Borstcentrum Maxima in Eindhoven. Ik ben casemanager voor onze borstkankerpatiënten en doe dit samen met 4 collega's. Ik begeleid, licht voor, coördineer en ben eerste contactpersoon in het gehele traject wat de patiënt doorloopt, diagnostiek, zowel chirurgische- als systemische therapie, follow up en palliatief. Ik werk in een superteam samen met alle relevante disciplines. Ik ben o.a. verantwoordelijk voor de protocollen met betrekking tot de chemo- en immunotherapie.

Via een farmaceutische industrie kregen we de uitnodiging voor een verpleegkundig specialist om mee te reizen naar het grootste borstkankercongres ter wereld. In San Antonio, Texas. Geweldige kans natuurlijk, maar dit betekend wel dat de helft van de kosten zelf moeten worden bijgedragen, een niet onaanzienlijk bedrag. Via een collega werd ik geattendeerd op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via de V&VN voor buitenlandse congressen, ik stuurde een motivatiebrief en kreeg na een paar weken te horen dat subsidie werd toegekend. Super dus, nog wat erbij sparen en op 8 december begint het avontuur.

Maandag 8-12

Na een lange vliegreis met tussenstop in Atlanta komen we rond middernacht(V.S.-tijd) aan in San Antonio. De stad is geheel opgetuigd met ontelbare gekleurde lampjes in het kader van de komende Kerst of misschien ook om de duizenden gasten van over de gehele wereld te verwelkomen die deze dagen deze stad overspoelen. Dit om alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de borstkankerzorg te horen en zien. Het programma beloofd wat, ik heb het gedownload op de i-pad en deze wordt de komende dagen onmisbaar tijdens de sessies in het “Gonzales Congres Centre”. Tijdens de presentaties worden de slides zichtbaar op mijn schermpje en kan ik aantekeningen toevoegen, tevens voor mij waardevolle slides bewaren in favorieten om later terug te kijken.

Dinsdag 9-12

Een korte wandeling langs de River-walk brengt me naar het congres gebouw, ik volg gewoon de menigte met de inmiddels bekende tassen om de schouder. Ik vang verschillende talen op waaronder gelukkig ook wel Nederlands. Vandaag zijn er 3 x 3 verschillende keuze sessies in 4 grote hallen, Ballrooms genaamd. Om de paar meter staan vriendelijke Amerikaanse gastheren en vrouwen om de weg te wijzen. Daar gaat ie, ik heb gekozen voor de onderwerpen immunotherapie, radiotherapie en de behandeling bij triple negatieve borstkanker.

In alle presentaties lijkt de toekomst te bestaan uit het onderzoeken van specifieke tumorkenmerken (biomarker, mutaties) en daarmee inzetten van de therapie. Onderzoeken uit alle hoeken van de wereld, maar toch wel voor het merendeel Amerikaans worden gepresenteerd.

lian...

Enkele topics: voor het bestralen van de borst na een lumpectomie zou het op basis van bepaalde tumorkenmerken bepalen van de duur en intensiteit van radiotherapie moeten worden aangepast. Patienten worden dan niet over- of onderbehandeld. De triplenegatieve borstkanker heeft een hoger recidiefrisico, meerdere factoren spelen een rol, b.v.lymfeklierpositiviteit, grootte en graad van de tumor en er is meer kans op het hebben van de BRCA mutatie. Het toevoegen of veranderen van chemotherapieregimes is onderwerp van veel studies. Carboplatin b.v. Heeft in de huidige studies nog niet voldoende bewezen winst in overleving laten zien maar is nog onderwerp van lopende studies.

Woensdag 10-12

Na een korte nacht, de jetlag nog in de benen opnieuw mooie presentaties over endocriene therapie, de rol van tamoxifen en aromataseremmers, de duur van de behandeling en wat doen we met het aantal jaren van deze adjuvante therapie. Schakelen we bij de pre-menopauzale vrouw de ovaria uit en is dit nodig, ook wanneer ze postmenopauzaal is geworden door de chemo? Bij welke leeftijd doe je dit wel/niet? Veel data en schema's worden getoond, en ik bedenk dat hier toch wel verschillend over wordt gedacht, ook binnen mijn eigen praktijk, een discussie waard.

Een ander onderwerp waarvan ik een sessie heb bijgewoond is de preventieve contralaterale mastectomie bij borstkanker. Waarom willen vrouwen dat en is dit ook nodig? De erfelijk belaste vrouwen buiten beschouwing gelaten natuurlijk. De noodzaak is er niet, blijkt, de kans dat er borstkanker ontstaat in de andere borst is erg klein, er is een groter risico op recidief lokaal of metastasering elders. De angst voor recidief en cosmetische overwegingen is de drijfveer voor de vrouw om deze keuze te maken, het betreft vaak jonge, wat hoger opgeleide vrouwen. Goede voorlichting en tijd nemen voor de beslissing is cruciaal. En de chirurg speelt hierin een grote rol, de ene zal eerder meegaan met de keuze van de vrouw dan de andere, met name de jongere vrouwelijke chirurg blijkt uit onderzoek.

Vandaag starten ook de posterpresentaties, een hele happening, ingedeeld in vele onderwerpen zijn er de komende dagen honderden posters te bekijken. Veel biomarker-onderzoeken, maar ook over late effecten van behandelingen, bewegen en voeding bijvoorbeeld. Ik maak veel foto's om sommige thuis nog eens te bekijken.

Donderdag 11-12

Vandaag een hele mooie presentatie gezien over de verschillende celtypen binnen een tumor. Met prachtige gekleurde beelden werd heel goed duidelijk gemaakt dat b.v. De cellen aan de uiterste uitlopers van de tumor andere eigenschappen heeft dan die binnen in de tumor. De zogenaamde “leadercells”. Hoe deze dan infiltreren in omliggend weefsel en dat dit er bij de lobulaire borstkanker heel anders uit ziet dan bij de ductale vorm. Om de specifieke eigenschappen te detecteren is precisie pathologisch onderzoek nodig en zou in de toekomst kunnen leiden tot nieuwe doelgerichte therapieën.

Ook presentaties bijgewoond over de behandeling van gemetastaseerde borstkanker, veel vergelijkend onderzoek van verschillende chemotherapeutische en immunotherpeutische behandelingen. Opvallend zijn de kleine verschillen in overlevingstijd, maar een paar maanden kan voor de patiënt veel verschil maken. Ik vind de kwaliteit van leven wat onderbelicht wanneer de schema's van bijwerkingen worden getoond, en vraag me bij diverse onderzoeken af of dit is meegenomen.

s’Avonds woon ik de BOOG avond bij, heel interessant, alleen Nederlandse artsen, assistenten en onderzoekers, even geen Engelstalige presentaties. Hoewel ik dacht dat er gesproken zou worden over lopende trials van de BOOG bleek dit niet zo te zijn. Onderwerpen als toekomstige veranderingen binnen de maatschappen en de hoge werklast van de oncologen passeren de revue. Een duidelijke rol van verpleegkundig specialisten lijkt in de toekomst cruciaal te worden binnen de oncologische organisaties. Goed te horen!

Een spreker van de Borstkankervereniging Nederland belichtte de monitoring van borstcentra zoals die plaatsvind en bepalend is voor het behalen van het "roze lintje". Een goed onderwerp binnen deze groep omdat er toch wel wat pijnpunten op dit gebied bestaan, nu maar hopen dat de dialoog hierover voortgaat. In ieder geval wordt er gevraagd naar input vanuit de praktijk voor het opstellen van criteria van monitoren en staan er overleggen op de agenda. Ik ben als verpleegkundig specialist ook verantwoordelijk voor het scoren en aanleveren van diverse items van de monitor dus goed om deze discussie bij te wonen.

Vrijdag 12-12

Vanmorgen even pauze, wel verdient dacht ik zo. Overigens, ik kan het toch niet nalaten even een presentatie op de app.te bekijken op de hotelkamer, dit is wel een fantastisch fenomeen tijdens het congres. Je kunt dus ook paralelsessies die je mist later nog bekijken.

In de middag ga ik naar casusbesprekingen, heel leerzaam. Ook hierbij opvallend dat over therapiebeleid verschillend wordt gedacht, in Amerika nog steeds okselklierdissectie wordt toegepast terwijl in Nederland de radiotherapie steeds vaker een grotere rol speelt in de okselbehandeling.

s ‘Middags sessies over behandelingen in de gemetastaseerde setting, Fulvestrant zal een grotere rol gaan spelen naast de endocriene therapieën. Ten slotte nog een paar presentaties over borstkanker bij mannen, goed te horen dat deze categorie aan bod komt ondanks het lage volume van voorkomen. Opnieuw nog langs de posters gelopen. O.a. De laserbehandeling bij stomatitis trekt de aandacht, ook bij ons gaat hiermee een pilot gedraaid worden.

Zaterdag 13-12

De laatste ochtend, koffer gepakt en ik pak nog even de 3 sessies mee waarin een samenvatting van topics van de afgelopen week de revue passeren, heel handig.

Samenvattend: wat een enerverende week, heel veel gehoord en gezien! Ik ben ervan overtuigd de komende jaren in de praktijk verschillende malen te maken te krijgen met veranderingen in de borstkankerzorg waarvan ik op dit congres voor het eerst gehoord heb. Wat een ontwikkelingen zijn er gaande. Het zal me zeker helpen in het opstellen van protocollen en richtlijnen in de toekomst. Grote indruk maakte het aantal zorgverleners die zich bezig houdt met deze specialisatie, al beginnend met onderzoeken in de laboratoriums. Veel beelden van DNA- strengen, pathways in de celdelingscyclus, onderzoekdesigns, tabellen van resultaten en conclusies worden gepresenteerd door professionals over de hele wereld. Alles uiteraard Engelstalig, het een beter te volgen dan het ander, want eerlijk gezegd moest ik wel eens afhaken omdat het "boven mijn petje" ging.

Een groot voorrecht hiervan de afgelopen week deelgenoot te mogen zijn. Binnenkort volgt er een review-avond over de hot topics van het congres waar ook mijn andere collega's naar toe gaan, fijn om alle nieuwe ontwikkelingen te delen en te spreken over de mogelijke consequenties voor de zorg op korte en langere termijn.

Buiten de congres-uren was er nog voldoende gelegenheid om met anderen (met name artsen) te discussiëren over werkwijzen in andere centra en over onderwerpen die de afgelopen week werden gepresenteerd. Unieke kans ook te polsen hoe de ervaringen zijn met de verpleegkundig specialisten elders. Heel divers en met verschillende takenpakketten.

Ik besef dat ik een hele leuke functie heb en heel trots ben op de zorg die wij in Nederland leveren bij onze borstkanker patiënt.

Ik wil de V&VN dan ook hartelijk bedanken voor deze unieke kans en kan collega-verpleegkundigen aanraden gebruik te maken van de subsidie-mogelijkheid om (buitenlandse) congressen bij te wonen. Dit congres was erg medisch-/onderzoeks-gericht, hoog niveau, prima voor het vergaren van kennis. Voor interactie/netwerken met collega-verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten was geen gelegenheid, ze waren er niet of niet herkenbaar aanwezig.

lian...

Lian Sweegers-konings.  Maxima Medisch Centrum, Eindhoven.