Zoek

Riëtte Ruijten - EMCC - met subsidie

Mijn naam is Riëtte Ruijten – Driessen en ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist oncologie in het Laurentius ziekenhuis in Roermond.

Na een aanvraag voor subsidie kreeg ik van de V&VN oncologie groen licht om mij te registreren voor het 7e EMCCC in Amsterdam. Naast het feit dat ik kon gaan deelnemen volgde er een verzoek om een kort verslag te maken met daarin een aantal vragen verwerkt.

Er waren 11 sessies verdeeld over 2 dagen met verscheidene onderwerpen. De eerste dag stond in het teken van screening bij colorectale tumoren. Hierbij moet vooral niet vergeten worden ook te kijken naar de met zich meebrengende kosten van screening en de effectiviteit. De vraag werd ook gesteld of er bij elke patiënt met een colorectale tumor getest moeten worden op microsateliet instabiliteit (MSI). Kosten en de vraag: “wat levert het op?” waren de belangrijkste punten hierin. Er waren ook nog onderwerpen over de (y)pT1 colorectale tumoren en hun behandeling. Maar ook nieuwe therapieën die de markt aan het veroveren zijn.

De laatste dag waren er presentaties met daarin de belangrijkste vraag: hoe kunnen we grotere tumoren goed behandelen en de belangrijkste vraag kunnen we die orgaansparend behandelen. Dit onderwerp speelt momenteel bij de rectumtumoren. De langdurige behandeling met chemoradiatie en lang wachten kan mogelijk grote voordelen opleveren voor de patiënt. Prettig hoe alles op een rij werd gezet, dit kom ik in de dagelijkse praktijk tegen.

Andere onderwerpen: het belang van de klinische genetica om patiënten met een colorectale tumor vooral hiervoor te verwijzen.

Steeds meer komen we tot personalized medicine omdat er steeds meer voorspellende markers zijn ook voor colorectale tumoren. Die zeggen iets over de prognose en kans tot metastasering. Hierdoor kun je een persoonlijk behandelplan voor deze ene patiënt bespreken.

De bovenstaande informatie was voor mij het meest nieuw of waren onderwerpen waar ik momenteel vragen van patiënten over krijg. Deze informatie ga ik dan ook zeker in de praktijk gebruiken.

Binnen de afdeling oncologie van mijn instelling is het gebruikelijk om de informatie die je hebt verkregen op een congres / symposium dit te delen met de collega’s. Hiervoor hebben wij altijd tijd gereserveerd tijdens een werkbespreking. Dan kunnen de highlights besproken worden en kunnen collega’s met vragen altijd bij jou terecht indien ze meer informatie willen.

Tijdens het congres kom je helaas vrij weinig collega’s (oncologieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten) tegen. Echter met de groep die wel aanwezig was fijn kunnen netwerken. Altijd goed om te horen hoe zaken geregeld zijn in andere instellingen. Hiervan kun je alleen maar leren. Het beste neem je mee naar je eigen instelling. Daarnaast waren er tijdens dit congres verscheidene specialisten van een naburig UMC aanwezig. Hiermee kunnen netwerken over de gang van zaken in onze regio.

Verder kan ik iedereen aanraden om ook subsidie via de V&VN oncologie aan te vragen. Het biedt mogelijkheden waar je werkgever door alle budgetten heen is en dit eerlijk verdeeld moet worden onder jou en je collega’s. Het biedt mogelijkheden om binnen een specifiek aandachtsgebied (in mijn geval de colorectale patiënt) meer en diepgaande informatie te verkrijgen. 

riette 2

Riette 1