Zoek

Bestuur

et bestuur van V&VN Oncologie bestaat uit een voorzitter en 6 bestuursleden en wordt ondersteund door een beleidsmedewerker, een secretaresse en acquisiteurs.

Het streven is het bestuur samen te stellen met leden uit de diverse regio's verspreid over het land en uit diverse instellingen (academisch, categoraal of perifeer) en bij voorkeur ook uit de eerste lijn.

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van vier jaar. De voorzitter wordt gedurende één jaar als president elect ingewerkt door de zittende voorzitter, waarna hij/zij de functie van voorzitter voor drie jaar bekleedt.

Wij vinden het heel inspirerend en zijn trots deel uit te mogen maken van het bestuur van een grote, professionele beroepsvereniging. Dit geeft ons de mogelijkheid samen met vele enthousiaste leden een bijdrage te kunnen leveren aan het voortdurend blijven professionaliseren en positioneren van de zorgprofessionals (verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) werkzaam binnen de Oncologieverpleegkunde.

CoraVegter

Voorzitter: Cora Vegter 
Aandachtsgebied: verenigingsstructuur, externe partijen nationaal en internationaal

Opleiding: 
Functie: Afdelingshoofd Oncologie kliniek en dagverpleging Gelre Apeldoorn


Anne Boerboom

Vicevoorzitter:  Anne Boerboom MEd
Aandachtsgebied:


Opleiding: 
Functie: Procescoördinator Praktijkonderwijs, oncologieverpleegkundige

vacature_plaatje

Bestuurslid: Vacature
Aandachtsgebied: 


Opleiding:

Functie: 

vacature_plaatje

Bestuurslid: Vacature
Aandachtsgebied:

Opleiding:
Functie:

2015_brigit

Bestuurslid: Brigit Kistemaker
Aandachtsgebied: financiën, richtlijnen, deskundigheidsbevordering

Opleiding:
Functie: Teamleider 5e etage Antoni van Leeuwenhoek 

vacature_plaatje

Bestuurslid:
Aandachtsgebied:

Opleiding: 
Functie: 

 

Roos_Schrijer

Ondersteuning beleid: Roos Schrijer
Aandachtsgebied: ondersteunen, ontwikkelen en adviseren op het gebeid van verenigingsbeleid. Ondersteunen van projecten van het bestuur, commissies en decentrale organen.

Opleiding: 
Functie:
Verpleegkundige bij Meander Medisch Centrum

 

2015_gabrielle

Secretaresse: Gabriëlle de Zwaan

Functie: Medewerker vereniging V&VN te Utrecht

2015_ted

Ted Goossens

Financiën