Zoek

Gastro Enterologie

logo klein SIG GEk

NIEUWS

Vanuit de TWG GE hebben Lisette Saveur (MANP, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) en Ivonne Schoenaker (MANP, Isala, Zwolle) meegeschreven met de nieuwe richtlijn Erfelijke darmkanker. Zie hier een artikel met de samenvatting van de richtlijn.

Ivonne_en_...


TWG GE leden Chulja Pek en Annuska Schoorlemmer hebben in 2013 meegeschreven aan de nieuwe Evidence Based richtlijn galwegkanker, afgelopen jaar hebben ze een samenvatting geschreven in het artikel complexe ketenzorg bij galwegkanker.

Annuska_en...

 

Algemene informatie TWG GE

Doelstelling, Organisatie en Werkwijze SIG GE:

De Special Interest Group Gastro-Enterologie (SIG GE) bundelt en verspreidt kennis en ervaring over de gastro-enterologische oncologie.

Doel
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met gastro-enterologische maligniteiten door het aanbieden van diensten en producten voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam binnen de gastro-enterologische oncologie. Dit willen we bereiken door:

• Profileren en uitdragen van kennis en kunde tijdens symposia en congressen
• Beschikbaar stellen van de nieuwste protocollen, richtlijnen, artikelen et cetera
• Onderhouden van contacten met patiënten- en beroepsverenigingen
• Dienen als landelijk communicatieplatform en vraagbaak
• Houden van presentaties in instellingen en opleidingen
• Leveren van inhoudelijke bijdragen in vakliteratuur en aan schriftelijk informatiemateriaal van patiëntenverenigingen en industrie

Organisatie

De SIG GE bestaat uit een kerngroep en leden. Iedereen die een actieve bijdrage wil leveren kan lid van de SIG GE worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk spreiding van kennis over de verschillende ziektebeelden en geografische spreiding van de leden nagestreefd.
Er zijn zes projectgroepen:

• Colorectaal (lower GI)
• Oesophagus/maag (upper GI)
• Hepato-pancreato-biliair (HPB)
• Deskundigheidsbevordering: onderwijs, klinische lessen, lezingen, congresredactie, brochures, protocollen, richtlijnen
• PR: contact met patiëntenverenigingen, media, (inter)nationale organisaties, ledenwerving
• Online communicatie: website en mail beheren, forum

Werkwijze SIG GE

• Per subgroep is er 1 contactpersoon, deze maakt deel uit van de kerngroep;
• Vergaderfrequentie 2-4 x per jaar met alle leden, uitgezonderd speciale projecten;
• De bijeenkomsten van de projectgroepen zijn minimaal 1 x per jaar;
• Er wordt een jaarplan (voor 1 oktober) en een jaarverslag (voor 1 maart) gemaakt;
• Jaarlijks wordt een bijdrage aan de oncologiedagen geleverd.

Contact

Heeft u interesse mail dan met SIGgastro-enterologie@venvn.nl