Zoek

Roeping

Wat wil je worden als je later groot bent? Een vraag waarop sommige kinderen al vroeg antwoord hebben. Moeder, kapster, verpleegkundige, politieagent, piloot. Voor sommigen is het al van jongs af aan duidelijk wat ze later willen worden. Én worden ze ook wat ze altijd al hebben gezegd.

Ik ben nooit zo vastberaden geweest over mijn beroepskeuze. Ik ben ook nooit ‘geroepen’ om verpleegkundige te worden. Het was wel duidelijk dat ik een dienstbaar beroep wilde. Iets in het onderwijs, maatschappelijk werkster of politieagente. Toen het examenjaar op de middelbare school zich aandiende werd het toch tijd om een keuze te maken. Wat was het lastig! Tot op het laatste moment heb ik getwijfeld.

Mijn moeder was ook verpleegkundige. Er werd me vaak gevraagd:  Jij wil zeker ook zuster worden, net als je moeder? Ik wilde geen verpleegkundige worden omdat zij het ook was. Nee hoor, ik wilde zélf mijn keuze maken, hoe moeilijk die ook was.

In mijn twijfelfase ben ik een keer met mijn moeder mee geweest tijdens een avonddienst. Ze werkte al een aantal jaar als verpleegkundig avondhoofd in de Dr. Daniel den Hoed Kliniek (zoals het toen nog heette). Ik herinner me nog de patiënt die op de verpleegafdeling hematologie in isolatie lag. Hij had een beenmergtransplantatie gehad en lag in een grote steriele plastic tent, waar hij wekenlang in moest blijven. We hebben het over meer dan 20 jaar geleden. Zo ging dat ‘vroeger’.  Ik herinner me ook nog dat mijn moeder overleg had met een oncoloog. Op een grote lichtbak zaten de plaatjes van een CT-scan ingeklemd waar aandachtig naar gekeken werd. Wat vond ik dat interessant!

Ja, toen wist ik het. Ik ga in de zorg! Net op tijd heb ik mijn studie wiskunde verruild voor de HBO-V. Inmiddels heel wat jaren verder en al bijna 18 jaar werkzaam in het ziekenhuis van mijn moeder, dat nu het Erasmus MC Kanker Instituut heet.

Ik ben niet geroepen, maar ben er ondanks mijn initiële getwijfel wel van overtuigd dat werken in de oncologie mijn roeping is.

 

Martine Folsche
Verpleegkundig specialist interne oncologie en hoofdredacteur Oncologica

Martine-Corrie-kl...