Zoek

Raad van Advies

 

Binnen V&VN Oncologie bestaat een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert het bestuur van V&VN Oncologie ten aanzien van het inhoudelijke beleid en de strategische koers. De leden worden benoemd door het bestuur en zijn afkomstig van de belangrijkste stakeholders van V&VN Oncologie. Dit wordt eens per 4 jaar bepaald op basis van een netwerkanalyse.

De Raad van Advies komt éénmaal per jaar met het bestuur van V&VN Oncologie bijeen tijdens de beleidsdagen. Indien gewenst kan het bestuur de Raad van Advies naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen vaker bijeen roepen.

 

   GeriOnNe_Johanneke_Portielje_-_knipsel  

 GeriOnNe
 Johanneke Portielje 

 Functie: voorzitter

 

hanneke_jongkind

 Hanneke Jongkind

 Opleiding: Oncologieverpleegkundige, Docentenopleiding, VO  beroepsinnovatie, Verpleegkingswetenschappen, Academische leergang  zorgmanagement
 Functie: Projectleider UMC Utrecht Cancer Center 

 

Dorien van Benthum 

 IKNL
 Dorien van Benthem

 

 

 

 

KWF_Lieke_van_Mourik_-_knipsel

 KWF
 Lieke van Mourik

 Functie: teamleider Betere Kwaliteit van Leven

 

NVPO_Sietske_van_der_Veldt_-_knipsel

 

 NVPO
 Sietske van der Veldt 

 Functie: algemeen bestuurslid

 

NNVO

 NVvO
 Afvaardiging in persoon
 kan wisselen