Zoek

Lucyl Verhoeven - Wereld Congres van de “European Association for Palliative Care” met subsidie

Wereld Congres van de “European Association for Palliative Care”

Van 8 tot en met 10 mei vond in Kopenhagen het 14e wereldcongres plaats over palliatieve zorg; “Building Bridges”.  Dit jaar waren er maar liefst 2800 deelnemers en werden er 1200 abstracts ingediend. Deelnemers waren professionals betrokken bij palliatieve zorg zoals artsen, verpleegkundigen, onderzoekers, fysiotherapeuten, pastors enz. 

Ik ging voor de eerste keer naar dit congres toe, met een subsidie van V&VN oncologie.  Iedere verpleegkundige die hiervan lid is, kan een subsidieverzoek indienen voor zowel binnen- als buitenlandse congressen. En mocht het congres waar je naar toe wilt gaan niet op de lijst staan, schroom dan niet om contact op te nemen met V&VN oncologie. Ik raad ieder verpleegkundige die leergierig is en graag wil netwerken gebruik te maken van de mogelijkheid.

Mocht je hulp willen hebben bij het aanvragen neem dan gerust contact met mij op.

Het was een hele uitdaging om uit het super interessante programma de aller-leukste onderwerpen te gaan plannen. Alles bijwonen is jammer genoeg niet mogelijk omdat sommige sessies op hetzelfde moment zijn. Ik heb geprobeerd mijn programma zo breed mogelijk te maken en niet alleen onderwerpen te bezoeken waar ik affiniteit mee heb.

Op vrijdag was met name het parallel symposium over het beoordelen en behandelen van benauwdheid in de palliatieve fase erg boeiend.

Er waren drie onderwerpen;

·      Assessment of Breathlessness in Clinical Practice

       Steffen Simon (Cologne, Germany)

·      Non-drug Approaches to the Management of Breathlessness

       Matthew Maddocks (London, United Kingdom)

·      Drug Approaches to the Management of Breathlessness

       Miriam Johnson (Hull, United Kingdom)

Op zaterdag bezocht ik de ontroerende presentatie van Christian Busch, ziekenhuispastor in Kopenhagen. Hij gaf een korte geschiedenisles “Existentialisme” en gaf veel praktijkvoorbeelden hoe patiënten het loslaten van het leven kunnen ervaren en uiten. Er waren een aantal zeer  leuke abstractsvernieuwende onderzoeken zoals een fotostudie ten aanzien van de wensen van patiënten in welke omgeving zij willen sterven. Of een onderzoek waarbij aan museumbezoekers werd gevraagd iets creatiefs achter te laten hoe zij hun sterfbed zagen “Room for Death”.

Als afsluiting nam ik op zondag deel aan de sessies over updates van de richtlijnen t.a.v. pijnbestrijding. Onderwerpen die aan bod kwamen waren mogelijke veranderingen t.a.v. frequentie radiotherapie bij botmetastasen en onderzoeken naar het effect van corticosteroïden op de pijnervaring.

Naast al de leuke presentaties waren de pauzes een uitkomst om zomaar eens in contact te komen met andere professionals  afkomstig vanuit allerlei windstreken.

Ik werk zelf als verpleegkundig specialist met als doelgroep patiënten met longkanker of interstitiele longziekten. Daarnaast ben ik consulent van het palliatief advies team binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het bezoek aan het EAPC heeft me zeker een aantal nieuwe inzichten gebracht of onderzoeken onder de aandacht gebracht om mijn huidige adviezen te kunnen onderbouwen.

Ik heb inmiddels een stukje  voor onze internetnieuwsbrief “LUCHTIG” en zal voor de arts-assistenten een presentatie geven over de nieuwste feiten vanuit het EAPC.

EAPC 2015...

Lucyl Verhoeven - Verpleegkundig Specialist Jeroen Bosch Ziekenhuis