Zoek

Dick Admiraal en Janneke Prins - Congres EBMT - European Group for for Blood- en Marrow Transplantation, Istanbul, Turkije 22-25 maart 2015

Beste Commissie Deskundigheid,

Bij deze mijn antwoord op de vijf vragen.

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?
Veel van de dingen die besproken werden tijdens de EBMT had ik al eerder gehoord of wist ik al, toch sprongen er ook wel nieuwe zaken uit.

 - dat er vanuit verschillende landen anders naar de AYA’s (adolescent and young adults) wordt gekeken. Dat we in Nederland zelfs tot 35 jaar spreken van AYA. 

- goede bruikbare tips over omgang en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de AYA

- opnieuw een eye opener hoe weinig er met de patiënt gesproken wordt over de grote gevolgen die een transplantatie en chemo hebben op de seksuele relatie. Heel veel patienten krijgen hier nooit wat over te horen, terwijl zeer veel na transplantatie problemen ondervinden.

- en heel dik onderstreept het belang van goede zorg in de preventie en behandeling van orale mucositis. 

- ik vond het netwerken zinnig, van de gesprekken met collegae uit andere centra neem je toch wel weer het nodige mee.

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?
in het najaar organiseren mijn collega en ik een scholing over de zorg aan AYA met een hematologische aandoening.

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.
ja, waarom niet! het heeft mij in staat gesteld om dit congres te bezoeken. Prive kosten voor een scholing zijn denk ik een forse drempel om je in te schrijven voor een congres of scholing. Ik zou zeggen dat het niet veel moeite kost en dat het echt scheelt in de kosten.

je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.
- dat heeft het al gedaan. in de directe zorgverlening doordat ik risico’s zag bij een patiënt die ik herkende een van de lezingen. Ook coachend, bijvoorbeeld over het bespreken van seksualiteit en over complementaire zorg. Terugkijkend zijn het veel kleine tips en weetjes die hun weg al naar mijn collega’s en de patiënten hebben gevonden.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijkvoor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?
- van het netwerken had ik tevoren niet zo’n voorstelling, maar de gesprekken met andere verpleegkundigen over hun werkwijzen en speerpunten in de zorgverlening zijn wel verfrissend. Ik heb eigenlijk nauwelijks buitenlandse verpleegkundigen gesproken, maar ik denk dat ik mij vanuit de lezingen en de vragen na afloop wel een beeld van hebben vormen.

Met vriendelijke groet,

Dick Admiraal,

Verpleegkundige verpleegafdeling Oncologie en Hematologie, Isala, Zwolle

 

Beste Comissie Deskundigheid,

Hierbij de uitwerking van de vijf vragen nav het bijwonen van het EBMT congres te Istanbul.

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het was een ervaring die mij veel energie en enthousiasme heeft gegeven om op de afdeling met een aantal onderwerpen die op het congres besproken werden, aan de slag te gaan.

Natuurlijk zijn er onderwerpen besproken waarvan ik al goed op de hoogte was en dat is ook logisch. Toch zijn er onderwerpen behandeld die me erg aanspraken en leerzaam vond, zoals:

-       Het onderwerp AYA  (adolescents en young adults with cancer), erg leerzaam en interessant hoe er door de verschillende landen mee omgegaan wordt. Wat de lichamelijke en psychische problemen zijn die de behandeling met zich mee brengt, voor de AYA.. En niet te vergeten de impact van de late gevolgen van de chemotherapie.

-       Bewustwording van het belang van goede mondzorg, de preventie en behandeling van orale mucositis.

-       Dat het bespreken van sexualiteit nog steeds een issue is, bij verpleegkundigen en artsen.

-       De film “Do we all do it in the same way”, was erg leuk. Liet zien hoe verpleegkundigen in andere landen met de zorg rondom de hematologische patiënt omgaan.

-       De posterpresentaties.

Zo waren er nog wel meer aansprekende onderwerpen. Naast het bijwonen van presentaties, is het contact en netwerken met collega’s uit andere ziekenhuizen ook leerzaam en gezellig.

2.     Op welke wijze ga jij de verkregen kennis overdragen op collegae?                                                           

In november geef ik met mijn collega een scholing over de zorg en begeleiding rondom de AYA  met een hematologische aandoening. Hiermee willen we onze collega’s bewust maken wat voor impact dit op deze patiëntengroep heeft. Maar ook bespreken met elkaar wat voor effect dit bij jezelf heeft.

Daarnaast hebben we de mondzorg weer onder aandacht gebracht.

3.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen

Ik raad het zeker aan. Door deze subsidie was het voor mij mogelijk om het EBMT- congres bij te wonen. Ik heb nu een geweldige, inspirerende ervaring opgedaan, waardoor ik nog meer kan beteken voor mijn patiënten en collega’s, wat anders financieel niet haalbaar was. Gewoon doen!!!

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk? Motiveer je antwoord.

Jazeker, dat zit verweven in mijn werk. In mijn begeleiding naar patiënten en naasten, maar ook naar collega’s. Doordat ik nieuwe kennis heb opgedaan en meer bewust ben, kan ik eerder risico’s inschatten en daardoor eerder handelen of andere interventies inzetten.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jou professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Jazeker, het is goed om contact te leggen met collega’s uit de andere ziekenhuizen, om van elkaar te horen hoe het bij hun gaat en dat bepaalde inzichten anders zijn. Dit zorgt dat je kritisch blijft kijken naar het handelen op je eigen afdeling. Eventueel hierover met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren.

Een aantal collega’s kom je ook vaker tegen op een scholing of symposium en het is leuk en informatief om dan weer met elkaar in gesprek te gaan.

Op het EBMT merkte ik wel dat je weinig met buitenlandse verpleegkundigen in contact komt, maar je krijg wel een indruk van de hematologische zorg in buitenlandse ziekenhuizen, door de presentaties van de sprekers uit desbetreffende landen.

Ik hoop dat mijn antwoorden voldoen aan de verwachtingen. Soms is het moeilijk iets wat in je hoofd en handelen zit, concreet in een paar woorden op papier te zetten…J

Als er vragen zijn, hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Janneke Prins-Haaijes, Oncologie/Hematologie verpleegkundige

 

Schermafbeelding...