Zoek

Adverteren

V&VN Oncologie heeft verschillende officiële media ten behoeve van zijn leden en niet leden. Zo is er het tijdschrift Oncologica dat vier maal per jaar verschijnt. Verder beoogt V&VN Oncologie al haar leden te voorzien van nieuws en informatie over alle ontwikkelingen in het oncologische vakgebied middels de website en e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast organiseert de vereniging nascholingen en jaarlijks de Oncologiedagen voor verpleegkundingen.

Informatie over adverteren, prijzen, deadlines en formaten binnen de verschillende media zijn te verkrijgen via 

logo

contactgegevens:
Email= oncologie@MMmediasales.nl

Contactpersonen:
Mark van der Kooij : 06-42204231
Marcus Meeuwissen: 06-42344031

Standpunt V&VN Oncologie inzaken CGR (code geneesmiddelen reclame)