Zoek

Adverteren

V&VN Oncologie heeft verschillende officiële media ten behoeve van zijn leden en niet leden. Zo is er het tijdschrift Oncologica dat vier maal per jaar verschijnt. Verder beoogt V&VN Oncologie al haar leden te voorzien van nieuws en informatie over alle ontwikkelingen in het oncologische vakgebied middels de website en e-mail nieuwsbrieven. Daarnaast organiseert de vereniging nascholingen en jaarlijks de Oncologiedagen voor verpleegkundingen.

Informatie over adverteren, prijzen, deadlines en formaten binnen de verschillende media zijn te verkrijgen via 

Logo_De_me...

Contactgegevens:
Email=info@demediacollegas.nl

Contactpersonen:
Marcus Meeuwissen: 06 42 34 40 31
Mark van der Kooij: 06 42 20 42 31

Standpunt V&VN Oncologie inzake CGR (code geneesmiddelen reclame)