Zoek

Kosteloze online cursus ‘Verplegen met richtlijnen’

Verpleegkundigen kunnen kosteloos de online cursus ‘Verplegen met richtlijnen’ volgen. De cursus is ontwikkeld door IKNL samen met De Haagse Hogeschool.

Richtlijnen zijn de basis voor kwaliteit van zorg. Het geven van goede zorg begint bij kennis van richtlijnen en het toepassen ervan in de praktijk. Om verpleegkundigen te scholen op het gebied van richtlijnen hebben De Haagse Hogeschool en IKNL de handen ineen geslagen. Het resultaat is een online cursus, waarin de jarenlange richtijnexpertise van IKNL is gecombineerd met kennis van onderwijsprogramma’s voor verpleegkundigen van De Haagse Hogeschool.

De onlinecursus bestaat uit vier modules:

 

  1. Introductie richtlijnen
  2. Richtlijnen in de praktijk
  3. Kwaliteit van richtlijnen
  4. Implementatie richtlijnen

 

Doelstellingen
Na het afronden van de casussen, videocolleges, verdiepingsvragen, forumopdrachten en eindopdrachten is de zorgprofessional in staat om:

 

  • Richtlijnen in de praktijk toe te passen en te implementeren.
  • Signalen van onjuist of niet toepassen van richtlijnen in de praktijk bespreekbaar te maken.
  • Bewustwording bij collega’s over de juiste toepassing van richtlijnen te bevorderen.

 

Accreditatiepunten
De studietijd voor module 1 en 2 bedraagt per module ongeveer 10 uur. De studietijd voor module 3 en 4 bedraagt per module ongeveer 30 uur . Het verschil in tijdsinvestering zit in het feit dat de eindopdrachten deel uitmaken van module 3 en 4. Met het volgen van de onlinecursus zijn 80 accreditatiepunten te verdienen voor het Kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals.

Bundeling expertise IKNL en De Haagse Hogeschool
IKNL heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. Met instrumenten en projecten stimuleert IKNL het gebruik van richtlijnen in de praktijk. Op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) evalueert IKNL samen met zorgprofessionals het naleven van de richtlijnen en formuleert verbeterpunten. De Haagse Hogeschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan ruim 25.000 studenten, waaronder ook veel studenten uit het buitenland. De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om te excelleren op onder andere het snijvlak van Techniek en Gezondheid. De Haagse Hogeschool is al sterk vertegenwoordigd op deze domeinen, en is goed op de hoogte van de vraag vanuit de arbeidsmarkt en actuele maatschappelijke thema’s. 


Aanmelden
Meld je hier aan voor de online cursus.
Voor vragen, kun je terecht bij Marjolein Verkammen, adviseur IKNL, m.verkammen@iknl.nl