Zoek

Ervaringsverhalen Masterclass GE 11-12 september 2015 met subsidie

Masterclass GE sept2015 B. Smeenk

Bertien Smeenk,  Masterclass GE Oncologie met subsidie

Mijn naam is Bertien Smeenk en ik ben werkzaam als Verpleegkundig Consulent Oncologie in het Deventer Ziekenhuis.

11 en 12 september 2015 heb ik, middels verkregen subsidie vanuit de V&VN, met veel enthousiasme deelgenomen aan de 1e Masterclass Gastro-Enterologie Oncologie.

Het programma zag er vooraf al veelbelovend uit en dat heeft de praktijk  ook uitgewezen.

De masterclass bestond uit een mix van presentaties over o.a. chirurgische-  en interne behandelingen.  Op dit moment ben ik nog dagelijks betrokken bij de zorg van alle chemotherapie behandelingen, maar zal op korte termijn alleen nog maar werken binnen het gastro-enterologische zorgpaden waarin ons ziekenhuis (deels) behandelingen uitvoert. De verkregen nieuwe kennis (m.n. binnen de chirurgische behandelfase) kan ik goed gebruiken en direct toepassen in de praktijk. 

De mix van aanwezigen (Verpleegkundig Specialisten, Consulenten en oncologieverpleegkundigen) met allen hetzelfde aandachtsgebied, maakte dat we veel informatie vanuit verschillende ziekenhuizen konden uitwisselen. Netwerken vind ik erg belangrijk en verhoogd de kwaliteit van zorg.

Het prettige van een 2 daagse bijeenkomst is, dat je meer tijd hebt om iemand langer kunt spreken en (inhoudelijk) dieper over je vakgebied kunt praten. In ons ziekenhuis zijn we het casemanagement aan het implementeren. Sommige ziekenhuizen werken al op deze wijze, waardoor het nuttig is om hierover informatie te krijgen. ‘Hoe ben je begonnen, waar liep je tegenaan, hoe gaat het nu’ enz. Ik heb hierover veel gesproken met deelnemers en actiepunten voor ons ziekenhuis opgesteld.  Je kunt veel leren van elkaar. Daarnaast is het ook leuk om collega’s (tijdens diner/ borrel) persoonlijk te leren kennen.

De presentatie ‘Seksualiteit bij kanker’ vond ik boeiend. Het heeft mij aan het denken gezet hoe ik dit onderwerp bespreek met patiënten. ‘Wat zeg je, wanneer, hoe, en wat is mijn eigen standpunt hierin’. Ik vond het zeer prettig om dit te delen met aanwezigen die bijna allemaal tegen hetzelfde punt aanlopen. Het is niet meer van deze tijd om dit onderwerp niet aan te snijden. Ik neem dit punt mee naar mijn eigen instelling.  

Binnen mijn team is het gebruikelijk om tijdens werkoverleg een terugkoppeling te geven van een congres/ scholing. Hiervoor heb ik voor het komende werkoverleg tijd gereserveerd. Ik zal de highlights bespreken. In januari staat een ziekenhuisbrede oncologiescholing gepland met als thema Gastro-enterologie. Ik ben betrokken bij het ontwikkelen van het programma en zal een terugkoppeling geven van de masterclass. 

Verder zal ik mijn collega’s aanraden om ook subsidie via V&VN Oncologie aan te vragen. Het biedt een mogelijkheid wanneer er vanuit de werkgever geen budget voorhanden is om toch naar een congres te gaan. Het biedt mogelijkheden om binnen een specifiek aandachtsgebied meer diepgaande informatie te verkrijgen. 

 

 

 

Masterclass GE sept2015 I. de Groot

Ik ben Irene de Groot, verpleegkundig specialist met als aandachtsgebied het colorectaal carcinoom en sinds 2007 in deze hoedanigheid werkzaam op de poli chirurgie in het LangeLand ziekenhuis.

Ik heb de tweedaagse Masterclass Gastro Enterologie Oncologie op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2015 gevolgd.

Het waren twee intensieve en leerzame dagen met bevlogen sprekers op een prachtige locatie.

Ik heb mijn kennis opgefrist over gastro enterologische tumoren, de behandeling, complicaties, pijnbestrijding en hyperbare zuurstoftherapie.

Nieuwe kennis opgedaan over  spijsvertering en afweer, exocriene pancreasinsufficiëntie, palliatieve pijnbestrijding en PTC drainage.

Ik wil een klinische les gaan organiseren over PTC drainage. Samen met de afdeling radiologie een goed protocol en patiënten folder maken.

Nieuwe inzichten gekregen op het gebied van seksualiteit bij kanker met name het bespreken van dit onderwerp met patiënt en partner. Ook kijk ik nu anders aan tegen ‘omgaan met HOOP’   Dit wil ik met mijn collega`s  bespreken.

Bij ons in het ziekenhuis moet er meer aandacht komen voor de oudere kwetsbare patiënten met een colorectaal carcinoom welke een operatie moeten ondergaan. De geriater moet bij 70 jaar en ouder in consult worden geroepen dat gebeurt bij ons nu nog niet standaard.

Ik raad iedere verpleegkundige/verpleegkundig specialist  die te maken heeft met GE oncologie aan volgend jaar deze masterclass te gaan volgen. Door subsidie aan te vragen kost het je niets maar heb je wel twee leuke dagen met andere oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten waar je mee kunt netwerken. Zeker in deze tijd waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden binnen de zorg zoals taakverschuivingen, fusies tussen ziekenhuizen en concentratie van de zorg is het goed om hierover met elkaar van gedachte te wisselen. Door de workshops gegeven door professionals doe je nieuwe kennis op. Ook al zit je al jaren in het vak er zijn steeds weer nieuwe inzichten en ontwikkelingen gaande.

 

 

 

Masterclass GE sept2015 S. Dokter

Masterclass Gastro Enterologie Oncologie

Dankzij de subsidie heb ik de tweedaagse masterclass kunnen volgen. En niet alleen ik; meerdere collega’s hebben gebruikt gemaakt van de gelegenheid om subsidie aan te vragen bij V&VN. In totaal waren er 10 plekken beschikbaar gesteld. Super!

Ik ga er vanuit dat iedereen graag zijn kennis wil toetsen maar ook wil verrijken. Niet alleen het vergaren van kennis maar ook juist delen van kennis met collega’s buiten jouw eigen organisatie levert een enorme boost en inspiratiebron op. Jammergenoeg is niet elke organisatie in staat om voldoende scholingsbudget aan te bieden. Super dat de V&VN  subsidie verstrekt! Op deze wijze word je in staat gesteld om bijvoorbeeld  een congres te bezoeken en die informatie en contacten op te doen waar je naar op zoek bent. Wees je er bewust van dat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Immers: kennis is macht maar kennis delen is kracht!

Het programma zag er veelbelovend uit. Ik werk als verpleegkundig specialist i.o in het Diakonessenhuis te Utrecht/ Zeist en Doorn. Mijn aandachtsgebied betreft de colorectale tumoren. Daarnaast ben ik lid van het palliatieteam binnen ons ziekenhuis. Het programma zat mij als een ‘gegoten jas’ , ik had er ’zin in’!

Nu terugkijkend op de masterclass, kan ik zeggen dat ik enthousiast ben over de gevarieerdheid in het programma en sprekers. Er was voldoende ruimte voor interactie en voor het stellen van vragen. Het heeft mij in ieder geval weer nieuwe kennis en verdieping gegeven. Toch vind ik het ook goed om zaken waarvan je denkt dat iedereen die wel weet opnieuw aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van voeding. Mijn persoonlijke indruk is dat voeding ‘niet-sexy’ is terwijl voeding en een juiste levensstijl van wezenlijk belang is op diverse fronten. Ook ben ik geconfronteerd met mijn eigen blinde vlekken. Zo vond ik de tip om placebomateriaal aan te vragen in relatie tot pijnmedicatie echt geweldig! Een hele simpele tip die veel plezier in de praktijk oplevert. Nooit aan gedacht…

In onze organisatie is het gebruikelijk dat opgedane informatie gedeeld wordt en ik zal dan ook enkele verzorgen. Tevens zijn een aantal zaken direct toepasbaar in mijn eigen praktijk. Ik ben mij weer bewuster geworden van een aantal zaken zoals het standaard bespreken van het onderwerp seksualiteit, hoop in de palliatieve fase,  is mijn nieuwsgierigheid geprikkeld tav hyperbare zuurstoftherapie bij late radiatieschade denkend aan herstel van rectumwonden. Ik kan met recht concluderen dat de masterclass mij geen windeieren heeft opgeleverd. Naast verdieping heb ik het ook als inspirerend ervaren om met collega’s te discussiëren, kennis te delen. Als klap op de vuurpijl vond dit plaats in een gastvrije omgeving waar de catering en het verblijf goed verzorgd was. Betekent dat er ook ruimte was voor gezelligheid.

Ik wil de V&VN dan ook hartelijk bedanken voor deze unieke kans en wil iedereen ook aanraden gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid om (buitenlandse) congressen bij te wonen.

Simone Dokter, Diakonessenhuis Utrecht, Casemanager darmkanker/ VS i.o.

 

 

 

foto...

Mijn naam is Wilma van den Brink, werkzaam als oncologieverpleegkundige in Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem, afdeling oncologie/hematologie en ik heb met subsidie van de V&VN-oncologie de masterclass Gastro Enterologie Oncologie van de Stichting Oncowijs mogen volgen. Waarvoor hartelijk dank.

Vooraf leek het al een boeiend en divers programma te worden en achteraf bleken het ook 2 mooie, inspirerende dagen te zijn met veel bevlogen sprekers waar je gelijk enthousiast van wordt.

Wat heeft het bezoek mij opgeleverd: Vooral heel veel informatie. Enerzijds was dit opfrissing van kennis die je al hebt, maar vooral goed om te horen over de nieuwe ontwikkelingen die er zijn in de keuze voor de behandeling op zowel chirurgisch als intern gebied. Vooral het breder kijken er zijn zoveel factoren die een rol spelen in de behandeling / begeleiding en de verpleegkundige heeft daarin een belangrijke spilfunctie. Veel sprekers verlangden ook een actieve rol van ons, samen na denken over wat te doen /hoe gaat dit in je eigen praktijk. Het is zo goed om te horen dat het elders soms anders gaat. Wat is het beste? Wat ik hiervan mee ga nemen naar de praktijk, zijn vooral kleine dingen zoals pijnbeleving, voeding en beweging waar binnen de afdeling door minimale veranderingen zeker winst in is te behalen. Seksualiteit bij kanker, hier wordt weinig tot niets mee gedaan binnen onze afdeling, ik wil zeker kijken of we hier te beginnen op de poli meer aandacht aan kunnen besteden. En het onderwerp HOOP heeft veel indruk gemaakt ook dit wil ik meenemen naar de afdeling.

Binnen de afdeling organiseer ik klinische lessen en een aantal onderwerpen uit deze masterclass ga ik daarvoor gebruiken, vaak wordt er 1 keer per jaar een scholings dag voor de afdeling georganiseerd, ik ga met mijn leidinggevende kijken of ook hier onderwerpen aan bod kunnen komen. Daarnaast organiseer ik binnen de VAR discussiebijeenkomsten, een onderwerp als HOOP zou ook mooi zijn om daar te gebruiken.

Netwerken is . Samen sta je sterk. Maak van elkaars kennis gebruik en ga niet allemaal opnieuw het wiel uitvinden. Doordat je nu collega’s kent uit andere ziekenhuizen maakt dit het makkelijker om informatie uit te wisselen omdat je nu persoonlijk iemand kan benaderen. Juist omdat deze masterclass 2 dagen duurde was er alle ruimte om te netwerken en door de opzet van het programma gaat dit ook van zelf.

Subsidie aanvragen: ja, doen. Veel afdelingen hebben een beperkt budget voor scholing en om het zelf te betalen is vaak te duur. Dus maak gebruik van andere mogelijkheden als die er zijn. Er wordt wel een kleine investering van je verwacht maar je krijgt er ook veel voor terug. Ik hoop dat mijn collega’s hier ook gebruik van gaan maken.

 

 

 

Nailia...

Mijn naam is Nailia Goussamova en ik ben werkzaam in Isala klinieken in Zwolle op de afdeling Oncologie/Hematologie.

Op 10 en 11 september ben ik naar de tweedaagse Masterclass Gastro-Enterologie in Amersfoort geweest. Ik ging voor het eerst  naar een Masterclass. Dit was mogelijk doordat V&VN oncologie hiervoor een subsidie beschikbaar stelde. Iedere verpleegkundige die hiervan lid is, kan een subsidieverzoek indienen voor het volgen van zowel binnen- als buitenlandse congressen of cursussen.

Wat heeft het congresbezoek mij opgeleverd?

Op onze oncologie afdeling worden patiënten met gastro-intestinale maligniteit  opgenomen voor zowel onderzoek en/als behandeling. In de praktijk zie ik steeds nieuwe behandelingen die gegeven worden aan deze groep patiënten. Omdat ik geïnteresseerd ben in de nieuwe ontwikkelingen binnen de GE oncologische zorg heb ik me aangemeld voor deze Masterclass.

Het programma van deze Masterclass was intensief, afwisselend en zeer leerzaam. Er werd uitgebreid stil gestaan bij de nieuwe inzichten van zowel de ziektebeelden als behandelingen, als ook algemene actuele verpleegkundige onderwerpen. Zo werd er ingegaan op seksualiteit bij kanker, goede pijnmeting en pijnbestrijding. Ook het omgaan met hoop van de patiënten kwam aan bod wat mij zeer aansprak en wat mij verschillende inzichten heeft gegeven.

Tijdens deze tweedaagse Masterclass heb ik veel kennis opgedaan over de nieuwe ontwikkelingen binnen de GE oncologische zorg. De presentaties over seksualiteit en kanker en hoop in de palliatieve fase hebben veel indruk op mij gemaakt. De vragen: hoe gaan kankerpatiënten in de palliatieve fase om met hoop? En: hoe kunnen verpleegkundigen dáár weer op een goede professionele manier mee omgaan? Zijn voor mij erg herkenbaar. Het is belangrijk om te weten dat er verschil is in de betekenis van hoop bij de patiënten en de hulpverleners. Het is belangrijk om daar bewust van te worden en te blijven. De tips die wij hebben gekregen neem ik mee in mijn dagelijkse verpleegkundige praktijk.

Zou ik collega’s aanraden om ook subsidie aan te vragen?

Ik zal hen zeker aan raden om subsidie aan te vragen bij V&VN Oncologie, als de mogelijkheid zich aanbiedt. Het biedt je een mogelijkheid om een Masterclass, congres of symposia  te volgen en zo je deskundigheid uit te breiden.

 je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

De nieuwe inzichten van deze Masterclass ga ik zeker toepassen in de praktijk. Ik ga zeker actief bekijken hoe ik de opgedane kennis terug kan koppelen naar mijn team.

Het mee te mogen doen aan deze tweedaagse Masterclass is een bijzonder mooie ervaring voor mij geweest Het heeft me sterk gemotiveerd me verder te ontwikkelen als oncologie verpleegkundige en dit te delen met mijn collega’s.

Tijdens deze Masterclass had ik veel mogelijkheden om te “netwerken”. Ik heb kennis gemaakt met veel collega’s van andere ziekenhuizen. Het uitwisselen van onze ervaringen waren voor mij erg prettig en zeer leerzaam. 

 

 

 

Caroline...

Mijn naam is Caroline Molier, werkzaam als oncologie verpleegkundige op de afdeling GEO/MDL in het Gelre ziekenhuis te Apeldoorn.Dankzij de subsidie van de V&VN-oncologie kon ik de masterclass Gastro Enterologie Oncologie van de stichting oncowijs volgen.

De 2 dagen hebben mij veel informatie gegeven. Omdat het breed was opgezet is mijn beeld van de “weg” die de patienten kunnen doorlopen en de mogelijkheden die wij hebben verruimd. Op de afdeling zie ik maar een klein deel van het hele proces. Zo wordt het breder en ben je weer op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Ook door de gesprekken met collega’s leer je een boel over hoe het overal gaat en daar kan je weer wat mee op de afdeling. Ik ben mede organisator van een bijscholingsavond Upper GE op het werk voor mijn collega’s, mijn ervaringen van deze dagen worden hierin verwerkt.

Ondertussen zijn meerdere collega’s geintresseerd in de volgende masterclass, dit door mijn positieve verhalen. Omdat we vanuit de afdeling niet het budget hebben om naar het congres te kunnen/mogen, heb ik mijn collega’s aangeraden om de subsidie aan te vragen.  Zodat zij toch dit soort goede en mooie congressen kunnen bezoeken.

Door de bredere kant weer te zien van de behandelingen kan ik de patienten toch weer beter begeleiden. Ook in overleggen met andere disciplines heb ik meer informatie en ben dan ook wat kritischer, maar heb ook soms vragen over beleid.

Voor het congres het ik het idee dat voor een “gewone” afdelings-verpleegkundige het netwerken misschien wat minder van belang was. Maar dit is zeker niet het geval. Het was verhelderend en intressant om te horen hoe dingen in andere ziekenhuis geregeld zijn. 

 

 

 

Olga v...

Ik ben Olga van Bergen en sinds maart Casemanager Medische Oncologie  van de keten Gastro-intestinale tumoren in het Radboudumc.

Mijn kennis en ervaring in de volwassen oncologie is nog pril. Daarom heb ik alles wat ik hoorde tijdens de presentaties als een grote meerwaarde ervaren. Ik keek er erg naar uit en de masterclass en kwam ook mooi op het goede moment op mijn pad. Mijn verwachtingen zijn absoluut waargemaakt.

De presentatoren waren erg prettig en er is duidelijk veel aandacht besteed aan het uitleggen aan artsen en andere presenatoren over het doel en de doelgroep van de presentaties.

Mijn opgedane kennis ga ik overdragen door bv enkele onderwerpen te bespreken met mijn collega’s zoals bv. het bespreekbaar maken van seksualiteit in de behandelkamer.

Ik zou zeker collega’s aanraden om naar de scholing te gaan. Ik heb meteen na de scholing mijn leidinggevenden gesproken en hen het programma van dit jaar toegestuurd. Voor volgend jaar kunnen zij bv. ook in functioneringsgesprekken hier rekening mee houden.

Nieuwe inzichten van bv. hyperbare zuurstoftherapie, het bespreken van seksualiteit, middelen en effecten van pijnbestrijding. Met mijn collega’s en oncologen ga ik in gesprek over wat zij vinden van nieuwe inzichten en ga het bespreekbaar maken in vergaderingen en werkbesprekingen.

Het was zeker voor mij een kans om te netwerken, heb erg leuk contact gemaakt met verschillende mensen en hopelijk zie ik hen ook op andere congresdagen terug. Het levert op dat er meer kennis en ervaring kunnen delen en dat we elkaar laagdrempelige kunnen bereiken als we iets van elkaar nodig hebben. Door met elkaar aandacht te besteden aan alle facetten van patiënten met een gastro-enterologische oncologische aandoening kunnen wij onze kennis verdiepen en samenwerking versterken. Mijn voorstel zou ook zijn om een deelnemerslijst met functie, telefoonnummer en mailadres rond te sturen.

 

 

 

mvwijngaarden...

Allereerst wil ik mijn dank uiten aan degenen die deze masterclass zo goed georganiseerd hebben. De masterclass was, naar alle eerlijkheid, boven verwachting leerzaam en goed georganiseerd.

Voor mij persoonlijk heeft deze masterclass enorm bijgedragen aan mijn kennis. Ik werk in een zeer gespecialiseerd ziekenhuis met als gevolg dat ik ook zeer gespecialiseerd werk in met name de darm- en leverchirurgie. Dat heeft grote voordelen, maar ook nadelen. De algemene gastro- enterlogische kennis raakt soms wat op de achtergrond. Ik vond deze masterclass dan ook uitermate geschikt om naast het specialistische gedeelte bijgeschoold te worden op de andere gebieden waar ik minder mee te maken heb in mijn dagelijkse werk. Nu kan de vraag rijzen wat deze masterclass mij dan oplevert  als ik in de dagelijkse praktijk niet met alles te maken krijg. Heel veel! Patienten in ons ziekenhuis hebben vaak al een voorgeschiedenis met een behandeltraject. Daarnaast worden veel patienten adjuvant behandeld met chemotherapie en zijn daar al vroeg in het traject vaak veel vragen over.

Het is voor mij, als verpleegkundig specialist en contactpersoon voor patienten, heel erg belangrijk dat ik deze achtergrond begrijp en ruime kennis heb over het doorlopen of door te lopen traject. Op deze manier kan ik patienten veel beter begeleiden.

Daarnaast maakt ons ziekenhuis een groei door wat met zich meebrengt dat er steeds meer behoefte is op kleinere vakgebieden aan een vast contactpersoon en langdurige begeleiding. Met kleinere vakgebieden bedoel ik dan bijvoorbeeld maag- en oesophaguschirurgie.

De verwoven kennis tijdens de masterclass heeft mij om bovengenoemde redenen heel veel kennis opgeleverd  die ik direct of indirect kan toepassen in mijn dagelijkse werk.  (Vraag 1 en 4)

De volgende stap is deze kennis overdragen. Deels zal ik deze kennis in de wandelgangen en dagelijkse praktijk mondeling overdragen aan mijn collega’s. Voor een deel zullen we ook klinische lessen op moeten gaan zetten. Ik heb gemerkt dat er veel behoefte is, met name bij andere disciplines als poliassistenten, doktersassistenten, verpleegkundigen en paramedici, aan meer kennis over de behandelingen van verschillende carcinomen. Deze week is de eerste klinische les van start gegaan.  (Vraag 2) 

Ik ben nu vooral ingegaan op de kennis verworden tijdens de masterclass maar doordat het een tweedaagse cursus is met verschillende gezamenlijke lunch, diner, borrel en ontbijt momenten leer je de groep ook wat kennen. Netwerken is een belangrijk deel van ons werk. Ik vind dit belangrijk om verschillende redenen. Eén van de belangrijkste redenen is het delen van kennis met elkaar. Je kan zoveel van anderen leren. Naast het van elkaar leren vind ik het belangrijk om te weten wat er speelt in de rest van Nederland bij verpleegkundigen, artsen maar ook patienten. Welke ideeën hebben anderen over nieuwe inzichten bij de behandelingen? Maar ook, welke studies lopen er in Nederland. Tenslotte is het voor mij, als verpleegkundig specialist in een specialistisch centrum, heel erg belangrijk om samen te kunnen werken met andere ziekenhuizen. Wij krijgen veel doorverwijzingen, wij doen veel gecombineerde behandelingen met andere ziekenhuizen en krijgen ook vragen van patienten. De snelheid van doorverwijzen gaat zoveel sneller als je goed contact hebt met de verwijzer. Ook vind ik het een stukje kwaliteit van zorg voor de patient om korte lijnen te hebben met verwijzers en snel op de hoogte te zijn van de situatie van de patient. Ik merk dat dit zoveel rust en vertrouwen geeft bij patienten.  (Vraag 5)

Kortom, deze masterlass is een hele goede ervaring voor mij als professional geweest. Op alle fronten heeft het deelnemen hieraan bijgedragen aan mijn professionele groei. Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen door het krijgen van subsidie. Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is er in de meeste ziekenhuizen vrij weinig geld voor deelname aan congressen en masterclasses, terwijl dit zo’n verrijking voor ons als professional is. Ik zou om die reden ook iedereen aanraden om subsidie aan te vragen als dit mogelijk is als er eens iets voorbijkomt waar je anders, om financiele redenen, niet bij zou kunnen zijn. (Vraag 3)

Marjolein van Wijngaarden, Verpleegkundig specialist chirurgische gastro- enterologie,

Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

 

 

 

 

Martine...

Ervaringsverhaal Masterclass GE 2015

Mijn naam is Martine Jansen en ik ben sinds 2011 werkzaam als oncologieverpleegkundige /Casemanager in het Groene Hart Ziekenhuis, gedetacheerd bij Zorgbrug.

Ik was blij verrast dat ik subsidie mocht ontvangen om deze inspirerende dagen mee te kunnen maken. Nogmaals dank hiervoor.

Binnen mijn werk begeleidt ik patiënten met maligniteit op het MDL-gebied vanaf diagnose tot en met follow-up of overlijden. Dit houdt zowel een begeleidende als logistieke taak in. En om zo als contactpersoon te kunnen fungeren voor een patiënt in een heftige en hectische periode.

Vrijwel alle lezingen waren erg interessant en boeiend. En als er geen nieuwe dingen voorbij kwamen is het fijn om weer even een opfris-moment te hebben.

Vorig jaar heb ik de colon-opleiding gedaan. Dus met name de 2e dag gaf mij veel nieuwe informatie. Deze informatie kan ik zeker op het werk gebruiken. Om maar een voorbeeld te noemen zal ik nu eerder denken aan hyperbare zuurstoftherapie. Of zal ik bij gesprekken eerder de seksualiteit ter sprake brengen.

Deze opgedane kennis zal ik zeker ook delen met mijn collegae. Met name mijn directe collega die ook werkzaam is voor het aandachtsgebied MDL. Vorige week heb ik een scholing voor de afdelingverpleegkundigen van de oncologieafdeling en dagbehandeling gegeven over het coloncarcinoom. Daarbij heb ik in de voorbereiding de presentaties over dit onderwerp gebruikt. Ook zal ik deze in komende scholingen verwerken.

Wat vooral ook erg leuk was dat je collegae ontmoet die met hetzelfde bezig zijn in hun dagelijks werk. Door met elkaar te bespreken hoe je bepaalde dingen aanpak kan je weer leren hoe dingen ook kunnen.

Collegae zal zeker motiveren om ook subsidie aan te vragen. Het geeft een kans om zo nog meer deskundigheid te vergaren. Waar de patiënt alleen maar bij gebaat is. Mijn collegae heb ik al enthousiast gemaakt door hen gelijk op de hoogte te stellen toen ik wist dat ik in aanmerking kwam door subsidie.

 

 

 

Anna Atsma...

Ervaringsverhaal Masterclass GE van Anna Atsma, Verpleegkundig specialist chirurgische Gastro- Enterologie, NKI-AvL, Amsterdam

Op 10 en 11 september 2015 ben ik naar de Masterclass Gastro Enterologie geweest.

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het was een interessant congres op niveau. Het merendeel van de presentaties hebben mij of nieuwe inzichten gegeven of verdieping van het onderwerp. Door middel van de discussies verkreeg ik informatie hoe bepaalde zaken in andere ziekenhuizen of andere zorginstellingen geregeld zijn. Daarbij maakte het overzichtelijke aantal deelnemers het goed mogelijk om te netwerken. 

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

De verkregen kennis middels deze masterclass is inmiddels door een klinische les verspreid op de verpleegafdeling. In de klinische les zijn een aantal presentaties vanuit de masterclass uitgelicht en besproken. Daarnaast hebben er intercollegiale overleggen plaats gevonden waarbij belangrijke of nieuwe zaken die aan bod kwamen tijdens de masterclass zijn besproken.

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Ik zou zeker collegae aanraden om subsidie aan te vragen voor een volgend masterclass. Mijn collegae die werkzaam zijn in de gastro-enterologie moeten mijn inziens een volgend editie aanwezig zijn, omdat dit een specialistische masterclass is op niveau.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Ik kan zeker nieuwe inzichten verkregen van de presentaties toepassen in mijn werk.
Een voorbeeld hiervan is de presentatie over seksualiteit bij kanker. Middels zowel de presentatie als de discussie die ontstond tijdens de presentatie heb ik tips genoteerd voor het bespreken van seksualiteit van kanker bij mijn patiënten. Door meer te doen, is bij mij de schaamte weg en wordt het bespreken van seksualiteit met de patiënten steeds iets meer eigen.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Gedurende de masterclass waren er voldoende momenten om te netwerken, dit heb ik als erg plezierig ervaren. Er zijn niet vaak van deze gelegenheden waar ik Verpleegkundig specialisten kan treffen die ook werkzaam zijn in mijn vakgebied. Middels de gesprekken aan tafel tijdens de lunch of diner heb ik informatie verkregen over hoe bepaalde zaken binnen een andere instelling zijn georganiseerd ten aanzien van de zorg aan gastro-enterologische patiënten en heb ik contactgegevens kunnen uitwisselen.