Zoek

Vergaderen:

 • Algemene Leden Vergadering vindt plaats na post-ONS symposium meestal in mei.
 • Per jaar 11 bestuursvergadering; hierin wordt beleid geevalueerd, bijgesteld en nieuw beleid gemaakt.
 • Jaarlijks beleidsdagen:
  1 dag in april
  2 dagen in september 
 • Jaarlijks bijeenkomst met de Raad van Advies op de beleidsdagen in september. 
  Hier wordt een actueel onderwerp besproken en advies over gevraagd.  

 

Verplichtingen:

 • Schrijven jaarverslag
 • Schrijven jaarplan
 • Schrijven strategisch meerjarenplan
 • Schrijven financieel jaarverlag
 • Opstellen van begroting aankomend jaar