Zoek

Aleida Aangeenbrug - Verslag oncologiedagen 2015

Oncologiedagen

Mijn belangrijkste doel voor dit congresbezoek was reacties vragen van collega’s om inzage te krijgen in de kennis over hyperthermie. Voor mij is duidelijk geworden dat er bijzonder weinig kennis is over hyperthermie en daardoor ook weinig belangstelling. Maar een handjevol collega’s hebben ook patiënten verpleegd die hyperthermie hebben ondergaan of daarmee worden behandeld. Dat waren de collega’s waar ik goede gesprekken mee heb gevoerd. Zij waren dan ook enthousiast over mijn verhaal en vonden de opzet van het onderzoek goed. In mijn beleving reden genoeg om volgend jaar op het congres meer over hyperthermie te vertellen.

Daarnaast wilde ik op de beurs rondkijken naar bruikbare nieuwe materialen voor de afdeling. Omdat we maar een kleine afdeling zijn, missen we ook regelmatig ontwikkelingen op het gebied van beschikbare middelen voor wondzorg, fysiotherapie, complementaire zorg, etc. De beurs is voor mij een uitstekend moment om even te gaan horen wat er allemaal bruikbaar is voor de afdeling hyperthermie.

Tenslotte heb ik tijdens de sessies veel informatie opgedaan. Vooral de nieuwe richtlijnen pijnbestrijding zijn voor onze afdeling van belang. Ook de sessie over vermoeidheid was leerzaam. Al onze patiënten hebben hier last van. Goed om de kennis paraat te hebben voor patiënten met zorgen en vragen over dit onderwerp.

Kennisoverdracht

De gekregen reacties op mijn poster bespreek ik met de afdelingsarts en we gaan zoeken naar mogelijkheden om volgend jaar meer te kunnen vertellen tijdens de oncologiedagen.

De nieuwe contacten die ik heb opgedaan op de beurs hoop ik verder uit te bouwen. 3M komt binnenkort langs om mee te denken over het beste verbandmateriaal voor onze patiënten met thermometrie katheters. De fysiotherapeut voor oncologie patiënten neemt contact op om mee te denken over onze hoofd-hals patiënten die als complicatie vaak een trismus oplopen. De complementaire zorg kan aromatherapie leveren als ontspanningsmethode tijdens de langdurige behandelingen. Al deze bevindingen  bespreek ik eerst op afdeling en vervolgens maak ik afspraken met mijn nieuwe contacten. Op deze manier kan de nieuwe kennis op een goede manier worden geïntroduceerd op de afdeling.

Subsidie

De subsidie is een stimulans voor jezelf, niet alleen financieel maar uiteindelijk ook inhoudelijk. Ik zou collega’s vertellen wat ik er aan heb gehad.

Toepassing

Ja, de nieuwe dingen die ik heb geleerd zijn, na bespreking, toe te passen op mijn werk. De sessie over kwalitatief onderzoek gaf mij waardevolle informatie over de zaken waar je op moet letten, uitleg over nieuwe richtlijnen pijnbestrijding zijn van belang voor de hele afdeling en informatie over vermoeidheid is prettig om te weten voor de patiënten die ik verzorg.

Netwerk

Ja, behalve de nieuwe contacten bij 3m, fysiotherapie en complementaire zorg die direct een verbetering van zorg kunnen opleveren, heb ik kennis gemaakt met verpleegkundigen vanuit het LUMC en het UMC die zo af en toe hyperthermie patiënten verzorgen. Deze collega’s hebben geïnformeerd naar mogelijkheden om bij ons te komen kijken en bij vragen contact met ons te kunnen opnemen. Een verlaging van de drempel om elkaar te helpen en te zorgen voor de juiste kennisoverdracht.

 

Aleida Aangeenbrug