Zoek

Loes Odekerken - Verslag SIOP in Kaapstad, Zuid Afrika (8 t/m 11 oktober 2015)

  

1)      Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Ik vond het een heel bijzondere ervaring om een congres in het buitenland te bezoeken. Ik ben al vaak naar congressen in Nederland geweest, maar dit was mijn eerste bezoek aan een buitenlands congres. Het is ontzettend groots opgezet en er zijn enorm veel bezoekers van over de hele wereld, wat ik erg speciaal vond. In de hal waar je binnenkwam stond een groot bord waarop alle bezoekers per land beschreven stonden. Het viel me hierbij op dat Nederland erg goed vertegenwoordigd was!

Voor mij heeft het congres me een ervaring rijker gemaakt en daarnaast heb ik veel collega’s ontmoet uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. Hierbij vind ik het leuk om te horen hoe er in een ander ziekenhuis gewerkt wordt, waardoor je weer inspiratie opdoet voor je eigen ziekenhuis. Het is interessant om te zien waarin de werkwijzen overeenkomen, maar ook waar we nog in verschillen en waar we nog aan kunnen werken.

Ook heb ik kennis opgedaan over de huidige stand van zaken in de kinderoncologie en waar de onderzoekers op dit moment mee bezig zijn.

2)      Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

-          Door middel van een journal wat ik, samen met mijn collega’s die ook op het congres waren, in elkaar ga zetten. Hierin delen we onze verkregen informatie op een leuke manier. Iedereen kan dit in zijn eigen tempo nalezen.

-          Door middel van klinische lessen op de afdeling of op een scholingsdag. We hebben twee mensen ontmoet die op onze afdeling een klinische les willen geven over late effecten en een onderzoek met betrekking tot therapie resistentie bij ALL.

3)      Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Waarom en hoe wil je hen overhalen?

Jazeker! Dit is een mooie kans om ook eens een congres in het buitenland te bezoeken. Door de financiële bijdrage wordt dit een stuk aantrekkelijker en ook haalbaarder. Het is echt een unieke ervaring en de financiële bijdrage kan net de laatste aanzet zijn om toch de stap te zetten om zo’n congres te bezoeken.

Door mijn enthousiasme hebben collega’s mij nu al gevraagd hoe ze dit aan moeten pakken voor volgend jaar, dus overhalen is niet meer nodig!

4)      Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk?

Er zijn veel medische onderzoeken gepresenteerd met weliswaar veelbelovende uitkomsten, maar voor de praktijk (nog) niet toepasbaar omdat bij veel onderzoek nog verder onderzoek vereist is.

De verpleegkundige presentaties die we bezocht hebben, zijn meer toepasbaar voor onze praktijk. Veel uitkomsten van presentaties zijn herkenbaar, en het is fijn te zien dat deze nu ook evidence based zijn.

Een goed voorbeeld voor toepasbaarheid in de praktijk is een presentatie over een piratenspel “de reis van vijf”. Het spel verleidt kinderen om nieuwe smaken te proberen en in contact te blijven met dagelijkse producten, in plaats van eten en drinken te verplichten.Door middel van opdrachten zijn ze op een positieve manier met eten bezig, het doel is dan ook om een positieve associatie met eten te creëren. Dit is een mooi initiatief wat in de praktijk ook goed toepasbaar is.

 5)      Betekent een congresbezoekvoor jou tevens een kans om te netwerken?

Ja. Niet zo zeer met collega’s uit het buitenland, al is het wel interessant om te horen hoe er in andere landen gewerkt wordt. Maar zeker wel met collega’s uit Nederland. Een mooi initiatief hiervoor was het diner, dat door Jazz Pharmaceuticals werd georganiseerd voor alle Nederlandse deelnemers. Onder het genot van een hapje en een drankje kon je heel makkelijk en informeel met elkaar netwerken, ervaringen uitwisselen, afspraken maken ed. Iedereen die er zit heeft hetzelfde doel en hierdoor is het ook makkelijk om elkaar aan te spreken. De dagen erna op het congres kon je elkaar daardoor ook makkelijker herkennen en benaderen.

 

Ik ben erg blij dat ik de kans heb gekregen om naar dit congres te gaan en wil jullie dan ook hartelijk bedanken voor jullie mooie bijdrage!

 

Met vriendelijke groet,

Loes Odekerken.

Kinderverpleegkundige Radboud UMC

Foto Loes...