Zoek

Ilona Kappert en Ginette Balk - Verslag Oncologiedagen 2015

Wij zijn specialistisch verpleegkundigen oncologie/hematologie en hebben dinsdag 17 november samen met nog 2 collega’s de oncologiedagen bezocht.

Wij hebben beide subsidie aangevraagd en deze is ons toegekend.

1. Wat heeft het congresbezoek opgeleverd?

Een dag naar de oncologiedagen is voor ons een dag anders bezig zijn met ons werk, ontmoeten van mede oncologieverpleegkundigen, uitwisselen van ervaringen onderling en netwerken om tot betere zorg en produkten te komen.

 Tijdens de sessies hebben we een aantal verbeterpunten gehoord die we meenemen naar de werkvloer. Er was veel herhaling en bekende kennis voor ons. Dat vonden we wel erg jammer.

Er werd bijvoorbeeld tijdens een sessie iets verteld over het omgaan met een ethisch dilemma, dit doen wij al jaren als een situatie in de praktijk hierom vraagt.

 We hebben met een aantal standhouders contact gelegd, zodat we mogelijk nieuwe produkten kunnen introduceren in onze zorg. Dit netwerken is belangrijk om meer en nieuwe kennis op te doen over nieuwe produkten.

2. Op welke wijze dragen we kennis over naar onze collega’s?

Er zijn een aantal punten benoemd die wij meenemen naar de werkvloer.

Wekelijks krijgen wij afdelingsbreed een mailmoment waarvoor wij punten in kunnen leveren. Hierin zal door ons een aantal punten benoemd worden,

 Jaarlijks wordt er een refereer binnen de zorglijn oncologie georganiseerd waar een inbreng wordt verwacht van ons als congresgangers. Deze punten gaan we de komende weken verder uitwerken en worden dan ter sprake gebracht.

 Bij de stands hebben we een aantal afspraken gemaakt en nieuwtjes gehoord. Deze nieuwtjes komen in de mailmoment en de afspraken zullen een vervolg krijgen.

3. Zouden wij collega’s aanraden om subsidie aan te vragen?

Ja, dat zouden wij zeker doen.

Door congressen/symposia te bezoeken krijg je de mogelijkheid om je kennis op peil te houden. Ook hoor je hier ontwikkelingen, hier kun je je voordeel meedoen. De kwaliteit van zorg optimaliseren binnen de kliniek waar je werkzaam bent.

Ook is het goed om te horen dat we als oncologieverpleegkundigen up to date kennis hebben, en als zorglijn flink aan het ontwikkelen zijn. We hoorden op het congres ontwikkelingen die bij ons inmiddels al geïmplementeerd zijn.

 Het is goed om als beroepsgroep ervaringen uit te wisselen en hiermee je voordeel te doen.

Door subsidie aan te vragen is er de mogelijkheid om met een aantal collega’s het symposium te bezoeken. Samen nieuwe ontwikkelingen implementeren werkt beter dan alleen.

Het is goed om te netwerken.

Ook ontmoet je oud-klasgenoten en collega’s wat het bezoeken van een symposium nog interessanter maakt.

 Door een motivatie te sturen naar het V&VN kunnen mijn collega’s subsidie aanvragen. Dit is binnen onze afdeling bekend en wij zullen hier nogmaals op wijzen.

4. Nieuwe inzichten toepassen in de praktijk      

   Zie uitwerking 1 en 2

5. Kans om te netwerken

Door te netwerken kun je contacten leggen waardoor je nieuwe kennis en produkten kunt uitproberen of kunt vergelijken met wat je nu hebt.

Ook kun je op deze manier kennis opdoen en gaan gebruiken in de praktijk.

Hierdoor hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden en kun je elkaar juist versterken. De kwaliteit van zorg kan geoptimaliseerd worden. Dit is belangrijk in de oncologie.

 

Met vriendelijke groet,

Ilona Kappert en Ginette Balk

Isala, Zwolle

foto Ilona...