Zoek

Leonie Zijlemans - Verslag oncologiedagen 2015

Mijn naam is Leonie Zijlemans, ik ben sinds april van dit jaar werkzaam als verpleegkundig consulent oncologie binnen Ziekenhuis Bernhoven.

Als verpleegkundig consulent ben ik op zoek naar meer diepgang binnen de zorg voor de oncologische patiënt, om voor deze patiëntencategorie zowel voor als achter de schermen kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. In mijn functie staat het coördineren, uitvoeren en begeleiden van preventieve, curatieve en palliatieve oncologische zorg centraal.  Het ondersteunen van patiënten, gespecialiseerd verpleegkundigen, medisch specialisten en andere medewerkers vanuit een specifiek verpleegkundig oncologische deskundigheid. Het mede initiëren, analyseren en implementeren van verbeteringen in de oncologische zorg op basis van landelijke ontwikkelingen en richtlijnen, situaties waarin een hoge mate van specialistische deskundigheid is vereist.

Het bezoeken van de oncologiedagen zou een grote aanvulling zijn in mijn functie. Met name de sessies gericht op zorgpaden, ketenzorg en zelfmanagement sluiten aan op mijn interesses en bieden mij mogelijkheden en kennis in de implementatie van nieuwe zorgpaden, het optimaliseren van ketenzorg en het organiseren van scholingen gericht op het sturen op zelfmanagement. Naast de georganiseerde sessies zie ik de oncologiedagen ook als een mogelijkheid om een netwerk op te bouwen. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik subsidie heb mogen ontvangen om een bezoek te brengen aan de oncologiedagen.

1. Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

De oncologiedagen zijn zeer divers, het staat voor mij in het teken van opfrissen, herhalen en tot nieuwe inzichten komen. Wat voor mij vooral een eyeopener was, op het gebied van nieuwe inzichten, is wat TDM voor een patiënt kan betekenen om over- of onderdosering te voorkomen. Iets waarin ik mij, naar aanleiding van de ontbijtsessie op dag twee, zeker verder in wil gaan verdiepen.

 2. Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

D.m.v. scholing en klinische lessen zal ik mijn opgedane kennis overdragen aan mijn collegae.

 3. Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Jaarlijks is er slechts een selecte groep binnen ons team van verpleegkundigen, welke deel mag nemen aan de oncologiedagen of andere symposia. Door het aanvragen van subsidie bestaat er de mogelijkheid een symposium of congres te bezoeken waar je anders de kans niet voor krijgt, terwijl je dit enorm veel kennis en inzichten kan opleveren. Ik zeg “Vooral doen”!

 4. Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk?

De oncologiedagen zijn voornamelijk een inspiratiebron hoe het anders, maar ook vooral beter kan. Hoe wij als casemanagers de begeleiding van de oncologiepatiënten zouden kunnen optimaliseren. Van de eerste opvang van een patiënt na een slechtnieuws gesprek tot het afsluiten van de begeleiding na het afronden van de behandelperiode, maar ook wat wij nog voor de patiënt kunnen betekenen in de palliatief/terminale fase.

 5. Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

De oncologiedagen was, op het gebied van netwerken, voornamelijk nog de gelegenheid om voorgesteld en kenbaar te worden binnen de vakgroep. Maar zeker een goede start om contacten te leggen en deze de komende periode verder uit te breiden tijdens andere bijeenkomsten. Zeker omdat mijn ervaring als verpleegkundig consulent nog zeer pril is, zie ik een netwerk als achterban bij vragen of problemen tijdens de ontwikkeling en implementatie van processen die gericht zijn op het verbeteren van de oncologische zorg. 

 foto...