Zoek

Normering verpleegkundige oncologischezorg

 

De Stichting Oncologische Samenwerking  (SONCOS) stelde het document  multidisciplinaire normeringen oncologische zorg op. In deze richtlijn staat de inzet en vereiste deskundigheid van de oncologisch  verpleegkundige beschreven.  V&VN Oncologie heeft aansluitend aan de SONCOS normen kwaliteitsnormen  opgesteld. Dit om vanuit de beroepsgroep te laten horen wat wij denken dat er minimaal nodig is om kwalitatief goede oncologische zorg te kunnen bieden.

Document van V&VN Oncologie over de normering verpleegkundige oncologische zorg.

Nieuws september 2015:

De algemene normen voor verpleegkundige oncologische zorg zijn begin september aangeboden aan SONCOS. Inmiddels hebben we als vereniging een uitnodiging om op 7 oktober a.s. een presentatie te verzorgen tijdens het themasymposium van SONCOS. Hier zullen we gebruik van maken.

Klik op de link om bij het document te komen