Zoek

Onderzoek

De commissie onderzoek stelt zich ten doel het initieren, stimuleren en bundelen van verpleegkundig oncologisch onderzoek en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 

 • Het bevorderen van samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek onder leden van de V&VN oncologie, externe partnes en patientenverenigingen
 • Het opstellen en onderhouden van onderzoek(s)lijnen
 • Het identificeren en beoordelen van (nieuwe) financieringsmogelijkheden om onderzoek te ondersteunen
 • Het aanmoedigen van publicaties en verspreiding onderzoeksresultaten
 • Het delen van expertise en het aanbieden van onderwijs
 • Het participeren in onderzoeksaanvragen
 • Het ontwikkelen van strategieen rondom het bevorderen van evidence based nursing
 • Ervoor zorg dragen dat gezamelijke onderzoeksprojecten voldoen aan de richtlijn gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR)

 

 

Op dit moment is de commissie onderzoek in ontwikkeling waardoor deze web-pagina nog niet compleet is. Meer informatie volgt spoedig. Bij vragen kan er contact worden opgenomen via cieonderzoekoncologie@venvn.nl

De commissie onderzoek stelt zich ten doel het initieren, stimuleren en bundelen van verpleegkundig oncologisch onderzoek en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • Het bevorderen van samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek onder leden van de V&VN oncologie, externe partnes en patientenverenigingen
 • Het opstellen en onderhouden van onderzoek(s)lijnen
 • Het identificeren en beoordelen van (nieuwe) financieringsmogelijkheden om onderzoek te ondersteunen
 • Het aanmoedigen van publicaties en verspreiding onderzoeksresultaten
 • Het delen van expertise en het aanbieden van onderwijs
 • Het participeren in onderzoeksaanvragen
 • Het ontwikkelen van strategieen rondom het bevorderen van evidence based nursing
 • Ervoor zorg dragen dat gezamelijke onderzoeksprojecten voldoen aan de richtlijn gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR)