Zoek

Prinses Máxima Centrum heeft 200 verpleegkundigen kinderoncologie nodig

Het nieuwe Prinses Máxima Centrum, speciaal voor kinderen met kanker, gaat begin 2018 in volle omvang open en heeft dan zo’n 200 kinderoncologieverpleegkundigen nodig.

nieuwe Prinses Maxima centrum

Om het in perspectief te plaatsen: er zijn in Nederland in totaal zo’n 100 kinderoncologieverpleegkundigen.
“Dit biedt dus kansen voor huidige hbo-v studenten en voor mbo- of hbo-opgeleide verpleegkundigen met een speciale interesse in de kinderoncologie die willen bijdragen aan het welslagen van een nieuw kinderkankerziekenhuis”, zegt prof. dr. Gertjan Kaspers, directeur Academy van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Kaspers vertelt in een gesprek met V&VN hoe hij het benodigde aantal verpleegkundigen gaat aantrekken.

Scholing
Kaspers: "Het Prinses Máxima Centrum gaat samenwerken met UMC Utrecht Academie, hogescholen en het College Zorg Opleidingen (CZO). In september 2015 begon de eerste groep met de nieuw ontwikkelde vervolgopleiding tot kinderoncologieverpleegkundige. Wij bieden al bij- en nascholing in de kinderoncologieverpleging aan. Dit is voor kinderverpleegkundigen met ervaring in de zorg voor kinderen met kanker, maar ook voor oncologieverpleegkundigen met een aantekening kinderverpleegkunde." De nieuwe opleiding doorloopt momenteel de erkenningsprocedure bij het CZO. V&VN Kinderverpleegkunde is vertegenwoordigd in de opleidingscommissie van het CZO die zich buigt over de erkenningsaanvraag van de opleiding.

Het Prinses Máxima Centrum richt zich ook op hbo-v-studenten door bij hogescholen afspraken te maken over stages oncologie en kinderverpleegkunde en minors die hierop afgestemd zijn. Kaspers: "Deze stages worden bewust toegewezen aan studenten die later door willen in de (kinder-)oncologie. Na het vierde jaar kunnen deze studenten doorstromen om het diploma voor de verpleegkundige vervolgopleiding (VVO) kinderverpleegkunde te behalen, waarna ze kunnen beginnen aan de vervolgopleiding kinderoncologieverpleegkundige." De VVO kinderverpleegkunde geldt als de basis, "zoals dit ook al geldt voor andere dieptespecialisaties zoals kinderdiabetesverpleegkundige, intensive care neonatologie", zegt Jacobien Wagemaker, voorzitter van V&VN Kinderverpleegkunde. "HBO-V-opleidingen zouden binnen het keuzecurriculum een half jaar de VVO Kinderverpleegkunde kunnen aanbieden, zodat studenten hier later vrijstelling voor kunnen krijgen. Dat scheelt hen een half jaar in hun vervolgopleiding", oppert Wagemaker.
Als Kaspers er in slaagt om voldoende deelnemers voor deze speciale vervolgopleiding te werven, is het probleem nog niet meteen opgelost. “Er zijn geschikte stageplaatsen kinderoncologie nodig en deze zijn er maar in beperkte mate. Daarom benaderen we zelfs ziekenhuizen in Vlaanderen om te participeren”, aldus de hoogleraar.

Shared care
Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens het shared care model. De complexe ziekenhuiszorg vindt centraal in Utrecht plaats. Op termijn zijn hier bijna 200 kinderoncologische verpleegkundigen nodig, die de zorg op zich nemen voor 800 tot 900 kinderen. Daarnaast is er plaats voor ruim 60 kinderoncologieverpleegkundigen in de zogenoemde shared care ziekenhuizen.
De shared care zorg wordt namelijk geboden in andere ziekenhuizen. Enerzijds in een viertal UMC’s (in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Rotterdam), anderzijds in zestien aan het Prinses Máxima Centrum geaffilieerde ziekenhuizen. In elk van de UMC’s komen minimaal 2 kinderarts-oncologen en 6 kinderoncologisch verpleegkundigen te werken. In de geaffilieerde ziekenhuizen werken per ziekenhuis minimaal 2 kinderartsen met aandachtsgebied kinderoncologie en 3 kinderoncologisch verpleegkundigen.

Organisatie
In het nieuwe Prinses Máxima Centrum komen drie units met twee leidinggevende verpleegkundigen per unit. Zij rapporteren aan de zorgmanager. Verspreid over deze units werken de kinderoncologie verpleegkundigen. Verder zijn er in totaal zo’n 20 verpleegkundig specialisten kinderoncologie nodig. Tot slot is er behoefte aan nog eens 25 extra kinder-intensive care verpleegkundigen , die gaan werken op de kinder-IC binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Als gevolg van de samenwerking wordt de kinder-intensive care van het WKZ uitgebreid.

Meer informatie
Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie
Vervolgopleiding kinderoncologieverpleegkundige
Bij- en nascholing verpleging kinderoncologie
Afdeling V&VN Kinderverpleegkunde
Afdeling V&VN Oncologie

 

bron