Zoek

Ervaringsverhalen over de 2-daagse Masterclass Gemetastaseerd Mamma- en Longca. 11-12 april 2016 in Amersfoort met subsidie van V&VN Oncologie

Ervaringsverhaal van Paulien Staal over de 2-daagse Masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom.

Hope

A multidimensional dynamic life force characterized by a confidence yet uncertain expectation of achieving a future good witch, to the hoping person, is realistically possible and personally significant.

 

Masterclass op topniveau

De top vijf topics uit de masterclass:

1.     Stoppen met roken, voorlichting, preventie en bevolkingsonderzoek en wie gaat het betalen?

2.     Veel nieuwe veelbelovende medicatie bij het longcarcinoom.

3.     Elke leeftijdsgroep heeft weer andere een andere zorgvraag en vraagt een unieke benadering, waarin screening van bijvoorbeeld de oudere patiënt van essentieel belang kan zijn en elke jongere weer met andere vragen zit waarbij ze bij de AYA een goed beveiligd platform online hebben en er ook een polikliniek is.

4.     Angst, ontkenning en hoop bij kanker liggen dicht bij elkaar. Met name respect en aandacht voor de patiënt zijn belangijker dan altijd bijvoorbeeld lijstjes afhandelen.

5.     Comfortvoeding i.p.v een wensdieet.

Een enorme aangename verrassing was het voor mij een mail te krijgen dat ik in aanmerking kwam voor de subsidie van de masterclass.

Een super verzorging met lekkers bij de koffie, een lekker lunchbuffet, een snack aan het einde van de middag, een heerlijke dinerbuffet en mooie hotelkamers voor een comfortabele overnachting was een zeer goede basis voor een aangename masterclass.

Enthousiaste inhoudsdeskundige sprekers gaven presentaties over interessante onderwerpen.  Dr de  Graeff had bijvoorbeeld zo’n goed praatje, waarbij je ook echt merkte dat hij met beide benen in praktijk staat, zodat ik aan zijn lippen hing. En wat een ingrijpende casussen had mevrouw Jansen over de jonge patiënten met kanker op de AYA poli, het raakt me diep.

En waar ik met name nog over na zal denken zijn de items ontkenning en hoop bij patiënten met kanker die juist  een essentieel onderdeel  kunnen zijn van de verwerking en het omgaan met lever en sterven met kanker. Wat zeg je tegen een patiënt waarvan je weet dat hij volgend jaar niet zal halen als hij vertelt dat hij volgend jaar met de camper naar de USA gaat?

Interessant om met collegae te spreken over de verschillende mammapoliklinieken en verschillende werkwijze.

Leerzaam om te  horen van alle verschillende zorgpaden, de inzet van verschillende zorgverleners en verschillende invulling van het casemanagement.

Wat leuk om zoveel oncologieverpleegkundigen te ontmoeten die op de dagbehandeling of in de kliniek werken. Wat bijzonder om te horen hoe gedreven ze zijn hun zorg voor de patiënt steeds verder te verbeteren.

V en VN Oncologie super bedankt voor deze mogelijkheid!

Het was leerzaam en gezellig.

Tot ziens op de volgende masterclass/ symposium of oncologiedagen!

Paulien Staal, Verpleegkundig Specialist MammaCare, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Hope_Maste...

P._Staal-2...

 

 

Ervaringsverhaal van Elllen Vermunt-Minten over de Tweedaagse Masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom

Het was december 2015 toen ik hoorde over het bestaan van een subsidieplaats voor de masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom. En ik dacht; dat is iets voor mij! Tijdens mijn werkzaamheden als oncologieverpleegkundige op een oncologische dagbehandeling kom ik zeer regelmatig in contact met deze doelgroep. Voor ik naar deze scholingsdagen ging vroeg ik mezelf af hoe het ook alweer precies zat met de epidemiologie, incidentie en wat de nieuwste ontwikkelingen zouden zijn. Op deze onderwerpen heb ik antwoord gekregen!

Op maandagochtend 11 april, druppelde rond 9.00 uur de eerste cursisten binnen in het Regardz Berg Hotel. Sommige kwamen met een collega, maar er kwamen ook veel collega’s ‘alleen’. Namens het Jeroen Bosch Ziekenhuis was ik ook de enige afgevaardigde. Ik kan niet zeggen dat ik me ook maar een moment ‘alleen’ heb gevoeld. Er was zoveel vakinhoudelijk te bespreken en iedereen stond voor elkaar open. Tijdens de lunch, het diner, ontbijt en in de pauzes mengden alle deelnemers zich door elkaar, wat leuke en interessante gesprekken opleverden. Na het diner, onder het genot van een glas wijn, kwamen er leuke anekdotes naar boven; gelachen werd er dus ook!

De onderwerpen die tijdens deze Masterclass aan bod kwamen, waren divers en van goede inhoud. Natuurlijk is het ene onderwerp meer op jouw praktijk van toepassing dan het andere, maar leren doe je er altijd van. De passie en gedrevenheid waarmee de sprekers spraken was bewonderenswaardig. De sessie hoop bij kanker heeft mij aan het denken gezet; hoe kan het dat internationaal hoop als kracht wordt gezien en in Nederland hoop als probleem? Ik heb het antwoord niet en slaap er nog een nachtje over. Dat receptoren ongelofelijk belangrijk zijn wist ik natuurlijk wel; maar hoe zat dit ook alweer precies? Ook daar is uitvoerig bij stil gestaan en er werd vooruit gekeken naar medicatie welke er aan zit te komen. Een praktische les vond ik de voordracht van Dr. De Graeff. Hij nam ons mee naar het gemetastaseerd mammacarcinoom en per metastasen soort werd gekeken welke klachten dit geeft en wat te doen.

Na twee  leerzame, interessante en leuke dagen ging  ik naar huis met een rugzak vol kennis en een hoofd vol ideeën. Ik kan iedereen aanbevelen een subsidie aanvraag te doen; het is echt de moeite waard!

Ellen Vermunt – Minten, Oncologie verpleegkundige, afdeling Oncologische Dagbehandeling, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch.

Ellen...

 

 

Ik zal mij als eerst voorstellen, ik ben Esther Klein Zeggelink Grijsen, 34 jaar en al meer dan 13 jaar werkzaam in het streekziekenhuis Konigin Beatrix in Winterswijk.

De afgelopen 8 jaar ben ik werkzaam als oncologieverpleegkundige. Ons ziekenhuis heeft een echte regiofunctie hierdoor zien en behandelen wij een grote verscheidenheid aan patiënten. Als oncologieverpleegkundige werk ik dus niet met een specifieke patiëntengroep binnen de oncologie.  Omdat wij niet alle behandelingen  uitvoeren werken wij veel samen met omliggende ziekenhuizen. Ik vindt het belangrijk dat ook al voeren wij deze behandeling niet zelf uit,  ik de patiënt wel goed kan voorlichten en eventueel kan begeleiding tijdens het optreden van de bijwerkingen.

Door het bijwonen van congressen en symposia probeer ik voldoende kennis te verkrijgen om mijn patiënten zo optimaal te begeleiden. Ik ben door het bijwonen van het mama en longcongres weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebeid van behandelingen maar ook op diagnostisch gebied. Doordat alle facetten van de behandeling belicht worden krijgt je een goed overzicht van de mogelijkheden voor de patiënt.

Zoals in de meest ziekenhuizen hebben wij een beperkt opleidingsbudget, hieruit worden de scholingen betaald voor de verschillende collega’s. helaas waren er niet voldoende gelden om mij te kunnen laten deelnemen aan dit symposium. Door de subsidie heb ik toch kunnen deelnemen en kan ik de kennis meenemen naar het SKB Ik zal deze opgedane kennis delen met mijn collega’s, in de dagelijkse praktijk en tijdens een korte presentatie.

Naast de opgedane kennis heb ik kunnen netwerken met  collega’s en kunnen sparren over ontwikkelingen in de zorg. Deze contacten zal ik gebruiken voor het invullen van mijn stage periode voor de opleiding tot verpleegkundig specialist die ik in september zal gaan starten.

Het was voor mij een leerzaam congres wat ik zeker een ieder kan aanraden.

Esther Klein Zeggelink Grijsen, Oncologieverpleegkundige, poli oncologie, casemanager longoncologie, streekziekenhuis Konigin Beatrix, Winterswijk.

 

 

Helemaal gelukkig was ik toen ik bericht kreeg dat ik subsidie kreeg voor de masterclass gemetastaseerd mamma- en longca. Dus hoge verwachtingen, maar niets is tegen gevallen.

Wat me het meest opviel dat het interessante onderwerpen waren die mooi in elkaar over gingen. Enthousiasme en deskundigheid van de sprekers maakte het dat ik geboeid zat te luisteren. Ook het terugkoppelen naar je werkplek blijft dat de informatie ook langer blijft hangen.

Bij ons in het ziekenhuis worden pas sinds kort patiënten behandeld met NSCLC, dus het had veel meerwaarde om meer kennis te krijgen over epidemiologie, incidentie, diagnostiek en behandeling bij longcarconoom.
Daarnaast ben ik ook casemanager van patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom dus ook die informatie kwam van pas.

In de oncologie wordt steeds meer gebruik gemaakt van behandelingen die gericht zijn op de pathways , ingewikkelde materie maar hoe vaker ik het hoor hoe beter het blijft hangen.

Goed om te horen hoe ze de zorg hebben geregeld in een enkel ziekenhuis voor jongeren middels de aya poli. Fijn dat we ook patiënten vanuit ons ziekenhuis ernaar kunnen doorverwijzen.

De presentaties over angst/ ontkenning en hoop bij kanker werden erg boeiend gebracht. En gaf me stof tot nadenken. Wat ik hier vooral van meeneem is dat hoop de andere  kant is van angst op de medaille.
Dit ga ik zeker meenemen in begeleiding van patiënten.

De catering en het verblijf waren perfect geregeld en ik heb  leuke mensen gesproken met verschillende achtergronden.

V&VN oncologie heel erg bedankt voor de subsidie, ik kan het iedereen aanraden om subsidie aan te vragen, het waren twee inspirerende dagen!

Ellen Beekmans, Casemanager Oncologie, Ziekenhuis Bernhoven

Ella...

 

 

 

Op 11 en 12 april waren we aanwezig bij de tweedaagse masterclass mamma- en longcarcinoom in Amersfoort. Na een gemotiveerde subsidie aanvraag te hebben gedaan bij de VenVN, en toegekend gekregen te hebben, konden we ons gaan inschrijven en verheugen op twee leerzame dagen.

We zijn niet teleurgesteld. Het waren twee hele leerzame, interactieve, leuke maar ook vermoeiende dagen. Voldoende gehoord en gezien om mee te nemen in onze dagelijkse praktijk op de dagbehandeling van ons ziekenhuis en uit te dragen naar collega’s.

Er kwam van alles aan bod rondom de twee ziektebeelden: epidemiologie en incidentie, de nieuwe ontwikkelingen op pathologisch gebied, mutaties, diagnostiek en beeldvorming, ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandeling van de twee verschillende ziektebeelden.

Ook voeding werd besproken en vooral de bijvoeding in de palliatieve fase. Veel praktische tips kwamen voorbij, maar ook de vraag of dit altijd zinvol is en hoe je daarover in gesprek gaat met een patiënt maar zeker ook met de familie.

Verder werd er een presentatie gegeven over ouderen en gemetastaseerde ziekte waarbij werd stilgestaan bij de kwetsbaarheid, co-morbiditeit, verminderd functioneren en het netwerk om de patiënt heen.

Ook de jongeren met gemetastaseerde ziekte kwamen in een presentatie aan bod; het verschil in beleving van hun ziek zijn, de andere levensfase waarin ze zitten en de tip van AYA die jongere patiënten heel praktisch kan bijstaan in de verschillende fasen van hun ziek zijn. Dit was ons niet bekend en wij zullen dit zeker meenemen naar de dagelijkse praktijk.

Twee prachtige presentaties over angst en hoop bij kanker die wij zeker aanbevelen.

Omdat het een masterclass was over de gemetastaseerde ziekte was komt ook de vraag aan bod: welke behandeling bied je nog aan en wanneer is het genoeg geweest? Een zin in die discussie daarover viel ons op namelijk: The tumor has to shrink harder dan de patiënt.

Een compliment ook voor de organisatie. Het was een prima locatie en een strak gepland programma met voldoende ruimte tussen de verschillende presentaties om te netwerken, lunchen of een kop koffie te drinken. Wij willen collega’s in het land stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Als wij dit niet hadden gedaan waren wij niet bij deze masterclass aanwezig geweest en hadden deze prachtige bijscholing gemist.

Hartelijke groet,

Ina van der Ploeg & Janneke Gelderman, Oncologieverpleegkundigen Treant groep, Locatie Bethesda Hoogeveen

Ina vd...

Ina vd...

Ina vd...

Ina vd...


 

 

Een scholing waar je met je koffertje naartoe gaat… en dan ook nog gratis door de gekregen subsidie! Een aanrader!

We hebben in een goed verzorgde setting een mooie Masterclass mogen ontvangen. Een afwisselend programma, waarin stil gestaan werd bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom, ouderen en jongeren met kanker, voeding en ontkenning en hoop. Enthousiaste sprekers maakten dat we geboeid bleven, ondanks de hoeveelheid informatie.

Ook het inzicht wat we kregen in het werk van de radioloog, de radiotherapeut en de microbioloog vond ik erg leerzaam. Nu snap ik waarom een bepaling soms een tijdje duurt. Ook staat de ontwikkeling op dit gebied niet stil. Er zijn nog veel onbekende mutaties en daar wordt volop onderzoek naar gedaan. Het is vrij nieuw om moleculaire bloedtesten te doen en daar zullen we binnenkort ook meer van horen. Het is goed om dit allemaal te horen. De patiënt van tegenwoordig leest zich in en weet soms eerder dat er een nieuwe ontwikkeling is dan ik zelf!

Ik heb kennis gemaakt met AYAzorg. Dit is specifieke zorg voor jongeren met kanker. Heel goed om te weten, zodat jongeren ook doorverwezen kunnen worden voor extra begeleiding. Van de psychiater kreeg ik meer kennis over angst en ontkenning bij kanker. Dit kan ik toepassen in de begeleiding die ik geef aan palliatieve oncologiepatiënten.

Deze Masterclass is zeker een aanrader! Naast dat je veel informatie ontvangt, is het ook heerlijk om tussen de presentaties door zo verwend te worden. De inwendige mens werd niet vergeten en een goed bed in een prachtige hotelkamer zorgde voor een welkome nachtrust. In deze setting is er genoeg ruimte om te ‘netwerken’ en zodoende leer je ook weer van elkaar.

Subsidie aanvragen is niet moeilijk en het geeft je een mogelijkheid om gratis deze Tweedaagse Masterclass te volgen. Altijd proberen dus! Zeker als de werkgever dit niet wil/kan vergoeden!

Hartelijke groeten,

Marieke Hanse, Coördinerend en palliatief oncologieverpleegkundige, Franciscus Gasthuis RotterdamWij zijn Maltie Sadal en Annemarie van Litsenburg beide oncologieverpleegkundigen en werkzaam op de longafdeling van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Wij hebben op 11 en 12 april 2016 middels subsidie van de V&VN mogen deelnemen aan de Masterclass gemetastaseerd mamma-en longcarcinoom.

Sinds het bekend was dat de Masterclass gegeven zou worden waren wij hier al enthousiast hierover. Wij werken op een longafdeling alwaar patiënten opgenomen worden met de diagnose longkanker vanaf het begin fase tot aan het laatste stadium. Omdat de kosten te hoog zijn om hier naar toe te kunnen, hebben wij beiden subsidie aangevraagd. Wij hebben met veel enthousiasme de tweedaagse Masterclass gevolgd.

Het programma bestond uit meerdere presentaties gepresenteerd door artsen, verpleegkundig specialisten, bioloog en radioloog. Doordat de presentaties gegeven werden door artsen en verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen maakten dat wij veel informatie kregen over verschillende ziekenhuizen. Wij vonden het ook erg interessant om andere collega’s te spreken die werkzaam zijn in andere ziekenhuizen. Wij zijn er erachter gekomen dat de taken van een oncologieverpleegkundige erg verschilend kunnen zijn en afhangt van het soort specialisme en ziekenhuis waar je werkzaam bent.

Wij zijn na deze scholing meer te weten gekomen over jongeren met gemetastaseerd kanker en voeding bij gemetastaseerd kanker. Ook meer inzicht gekregen in het werk van de klinische moleculaire pathaloog en radioloog. Wij willen de opgedane kennis graag delen met onze collega’s van de longafdeling.

Wij adviseren iedereen om ook subsidie via de V&VN aan te vragen. Deze cursus bied je kennis en informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de mamma- en de long carcinomen. Ook het spreken van collega’s uit andere settingen is zeer insperirent en motiverend.

Bedankt voor de Leuke, leerzame en smaakvolle 2 dagen!

Met vriendelijke groet,

Maltie Sadal en Annemarie van Litsenburg, oncologieverpleegkundigen, Longafdeling, Diakonessenhuis Utrecht.

 

 

 

Op de oncologie dagen 2015 zag ik op de V&VN stand weer de uitnodiging voor de tweedaagse masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom. 

Het  viel me op dat  je een subsidie aanvraag kon doen. Thuis heb ik dit verder uitgezocht en daarna heb ik de subsidie aanvraag ingediend. Ik was erg blij dat mijn subsidieaanvraag gehonoreerd werd.

Door deze subsidie aanvraag heb ik deel kunnen nemen aan de  tweedaagse Masterclass gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom op 11 en 12 april 2016.

Het was een gevarieerd programma waardoor ik weer op de hoogte ben van  de laatste ontwikkelingen en behandelingsmogelijkheden.  Het ging van jong volwassenen tot aan de kwetsbare ouderen  en van voeding naar angst en hoop. Echt een aanrader.

Het netwerken met de andere collega verpleegkundigen had veel toegevoegde waarde. Samen bespreken met welke ontwikkelingen men in de verschillende ziekenhuizen bezig zijn en elkaar aanvullen daar waar nodig is.  Hier was voldoende tijd voor,  tijdens de goed verzorgde pauzes en lunch mogelijkheden.

Na deze intrigerende dagen de nieuw verkregen informatie kunnen gebruiken bij de ondersteuning van de oncologie patiënten en zijn/haar naasten.  Nadien heb ik deze waardevolle informatie kunnen delen met mijn collega’s in de verschillende werkvelden, zowel  intramuraal als extramuraal.

Ik zou een ieder aanranden om als ze naar een symposium of masterclass willen gaan,  te kijken of er mogelijkheden zijn om een subsidieaanvraag te doen. Het is een kleine moeite en het verbreed je kennis.

Vriendelijke groet, Annemay Wenting, Oncologie verpleegkundige Poli interne geneeskunde/ longgeneeskunde, Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen

Annemay_We...