Zoek

Ervaringsverhaal van Saskia Verhoeven en Carolien Burghout over EBMT 2016 in Valencia, deelname met subsidie van de V&VN Oncologie

Wij zijn Saskia Verhoeven en Carolien Burghout, beiden werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) op de polikliniek als verpleegkundig specialist met aandachtsgebied hematologie. Ons werk bestaat naast voorlichting en controle voor chemotherapie e/o doelgerichte behandeling, uit begeleiding en (logistieke) coördinatie rondom stamceltransplantaties. Patiënten die een autologe stamceltransplantatie ondergaan worden dag +1 teruggeplaatst naar het JBZ.

Dit jaar zijn wij, met dank aan de subsidie van de V&VN, naar het EBMT (European society for Blood and Marrow Transplantation) geweest. Dit is een groot internationaal congres waarbij de nieuwste ontwikkelingen op zowel medisch als verpleegkundig gebied gepresenteerd worden. Er was volop aanbod van sessies over ziektebeelden in zijn algemeenheid, maar ook juist onderwerpen waar je niet zo vaak mee in aanraking komt. Het gaat hier te ver om alle verkregen informatie met jullie te delen, maar er zal hieronder een korte impressie worden weergegeven.

Zo presenteerde onze Nederlandse collega Sabine Harinck (Erasmus MC) over zorgaspecten bij AML-M3, een zeldzame vorm van acute leukemie. Verpleegkundige observaties en complicaties werden besproken bij de behandeling met vitamine A. Zij stond stil bij het ATRA-syndroom. Deze informatie is van groot belang in de zorg voor deze patiënten en zal dan ook worden toegevoegd aan ons eigen verpleegkundig protocol. Ook werd er in verschillende sessies stil gestaan bij nieuwe middelen die recent (ook in NL) op de markt zijn gekomen.  Hierbij moet je denken aan o.a. ibritinub, idelalisib, ruxolitinib en carfilzomib. Dit zijn middelen waarmee wij nog weinig ervaring hebben opgedaan, maar in de dagelijkse praktijk al wel mee te maken hebben. Het bespreken van mogelijke bijwerkingen, het managen hiervan en de ondersteunende interventies die genomen dienen te worden zullen worden geïntegreerd in onze eigen behandelprotocollen. Deze kennis geeft betere handvatten om de zorg voor onze patiënten die deze middelen gebruiken goed uit te kunnen voeren.  Maar ook willen we al onze beroepsgenoten in Nederland laten delen in onze opgedane kennis. Dit jaar zal een artikel worden aangeboden aan Oncologica over chronische lymfatische leukemie (CLL). Hierin wordt zowel achtergrondinformatie over CLL als een casuïstiek beschreven van een patiënt welke met idelalisib wordt behandeld en een pneumonitis ontwikkelt! Hou je vakblad dus goed in de gaten…..

Wij zouden het iedereen aanraden om via de beroepsvereniging subsidie aan te vragen voor een internationaal congres. Het biedt juist nieuwe kansen en mogelijkheden. In Nederland zijn niet heel veel hematologische congressen of symposia voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Het is dan ook zeker aan te raden om de landgrenzen over te gaan. Je hoort echt weer nieuwe , maar vaak krijg je ook bevestiging dat je het binnen je ziekenhuis helemaal nog niet zo slecht doet. Zorg is in de landen om ons heen toch vaak anders geregeld of vormgegeven en dat geeft een nieuwe impuls om de eigen processen weer eens onder de loep te nemen. Je komt dan helemaal enthousiast en met nieuwe ideeën terug! Dus aarzel niet, trek de stoute schoenen aan en probeer ook eens subsidie te verkrijgen! Het geeft echt een extra dimensie aan je beroepsuitoefening! Juist ook omdat je met name collega’s uit het land treft en er discussie ontstaat over handelswijzen. Je wisselt ervaring en kennis uit, wat je vervolgens toch weer in je rugzak meeneemt. Contacten leggen met buitenlandse collega’s is wellicht lastiger, omdat er best veel Nederlandse verpleegkundigen aanwezig zijn. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat je daar toch makkelijk op afstapt als je op hun kaartje ‘the Netherlands’ ziet staan. Praten over je vakgebied in je eigen taal, gaat toch soepeler☺

Saskia Verhoeven & Carolien Burghout, Verpleegkundig Specialisten Hematologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch.

 

EBMT-2...