Zoek

Ervaringsverhaal van Daniëlle Zweers - Deelname aan EAPC in Dublin, 9-11 juni 2016 met subsidie van de V&VN Oncologie

          D._Zweers_...

Mijn naam is Danielle Zweers en ik ben werkzaam als oncologie verpleegkundige op de afdeling Medische Oncologie van het Cancer Center UMC Utrecht en doe daarnaast promotie onderzoek naar interventie ontwikkeling ten aanzien van angst bij patiënten met kanker in de palliatieve fase bij het Expertise centrum Palliatieve zorg, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde.

Mede dankzij de VenVN heb ik het 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC) kunnen bezoeken. Op dit congres worden nieuwe inzichten op basis van onderzoek binnen de palliatieve zorg gedeeld.  Het congres vond dit jaar plaats in Dublin, op een prachtige campus van het University College Dublin. Het abstract dat ik begin dit jaar heb ingezonden is geaccepteerd voor een posterpresentatie.  

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

De diversiteit aan onderwerpen maakte het een boeiend congres. Het is interessant om te horen hoe palliatieve zorg in andere landen is georganiseerd en tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Vanwege mijn promotie onderzoek en interesse in psychosociale symptomen heb ik verschillende presentaties gevolgd en posters bezichtigd over factoren die voorspellend kunnen zijn voor bijvoorbeeld een hoge symptoomlast. Zo bleek dat depressieve patiënten met een gemetastaseerde ziekte een substantieel hogere symptoomlast ervaren dan patiënten zonder depressie. We zijn momenteel bezig met een soort gelijk onderzoek, maar dan gericht op het symptoom angst. Het is erg waardevol om het werk van anderen te bestuderen en de geleerde lessen toe te passen in ons eigen onderzoek. Daarnaast was er tijdens dit congres veel aandacht voor pijn in de palliatieve fase. In de aanpassing van de richtlijn was het interessant om  kennis te maken met de evidence die daaraan ten grondslag ligt waardoor je toch een verdieping krijgt van hetgeen je op de werkvloer uitvoert.

Mijn posterpresentatie getiteld: “What nurses know, do and need in caring for hospice patients with anxiety?” gaf bij de poster bezoekers die voorbij liepen veelal een gevoel van herkenning. Belangrijkste uitkomst van de poster was dat verpleegkundigen in hospices zich met name in de avond en de nacht niet zijn voorbereid op acute vormen van angst en in het ergste geval moeten terug vallen op een huisarts zonder palliatieve zorg specialisatie en de patiënt en zijn omgeving niet kent. Een pro actief plan was meestal niet beschikbaar. Het was inspirerend om de verhalen van andere zorgprofessionals te horen met voorbeelden uit hun eigen praktijk.  

Op welke wijze ga jij de verkregen kennis overdragen op collegae?

De opgedane kennis en inspiratie neem ik mee naar mijn research overleg. Verder heb ik een bijdrage geleverd aan het verzamelen van informatie voor het Post EAPC, waar mijn collega deze zal presenteren.

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen?

Ja, ik zou zeker mijn collega`s aanraden subsidie aan te vragen voor een internationaal congres. Het is een prachtige kans om kennis te vergaren zowel binnen als buiten de landsgrenzen.  Het inspireert nleert om je vak vanuit andere perspectieven te bekijken.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk?

Ja ik verwacht dat ik de vernieuwde inzichten vanuit het congres kan toepassen in mijn werk. Niet alleen voor de opzet en vervolg van mijn onderzoek, maar ook in de dagelijkse zorg als oncologie verpleegkundige. Er zijn natuurlijk veel dingen die je al weet, en toch zijn er altijd weer “oh ja…” momentjes.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te “netwerken”?

Zoals hierboven beschreven is het EAPC congres een goed platform om je collega`s en hun werk van zowel binnen als buiten Nederland beter te leren kennen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid ook je eigen kennis te delen. Dit is zeker van belang als het om palliatieve zorg gaat, daar waar Nederland door andere landen vaak als “euthanasie land”wordt gezien.  

Danielle Zweers, oncologie verpleegkundige op de afdeling Medische Oncologie van het Cancer Center UMC Utrecht

D._Zweers_...