Zoek

Ervaringsverhaal van Bert van Rixtel - Deelname aan EAPC 9-11 juni 2016 met subsidie van V&VN Oncologie

Iedere dag stel ik me de vraag, wat is nou de vraag achter de vraag… 

Van  9 tot en met 11 juni 2016 vond het European Association for Palliative Care  (EAPC)  congres plaats in Dublin. Dit was de negende keer en het was mijn eerste deelname. Natuurlijk was er alles wat je verwacht van Dublin. De gezellige pubs, de vriendelijke mensen en vooral ook regen… heel veel regen!

Het congres opende met een motiverende presentatie van Russell K Portenoy. Hij vroeg zich af wat er aan evidence was opgebouwd in de afgelopen jaren binnen de palliatieve zorg en kwam tot de conclusie dat er nog veel evidence ontbreekt. We falen nog steeds in het goed onderbouwen van onze richtlijnen aldus Portenoy. Deze onderbouwing is van belang om verspilling in de gezondheidszorg tegen te gaan. Verspilling in inzet in personeel en in het over- dan wel onderbehandelen van onze patiënten. Evidence zorgt voor een hoger competentieniveau van professionals. De kennis die voor handen is, is nog te vaak experience based en hij spreekt de hoop uit dat een congres zoals dit in Dublin, meer wetenschap zal bevorderen door de presentaties die gehouden worden en de discussies die daarop volgen. Ze leveren meer vragen op die de basis zijn voor verder onderzoek.

Iedere dag opnieuw worden er vragen gesteld. Dat was goed te merken gezien het aantal unieke abstracts  op dit EAPC  (940) op het diverse terrein van de palliatieve zorg. Bekend zijn de studies over pijn en pijnmedicatie, verder een aantal studies over advanced care planning (ACP) en ook een topic dit jaar was dementie en palliatieve zorg.

Uit alle abstracts sprak de complexiteit van de palliatieve zorg. Het zorgen voor de persoon als geheel en niet voor de diverse onderdelen die de motor doen draaien (hart, longen, lever etc.). In dat geheel zijn we ons als palliatieve professionals enorm gaan profileren en specialiseren. De opzet van het congres was dat na iedere presentatie er vragen gesteld konden worden die vaak verdiepend waren en het publiek konden enthousiasmeren om hun eigen kennis met betrekking tot het onderwerp te delen. Een uitwisseling tussen onderzoekers gaf nieuwe ideeën voor verder onderzoek.

De focus van onderzoek in de palliatieve zorg is de high competence care waarbij data ervoor zorgen dat nieuwe beroepsbeoefenaren op een andere manier het vak in komen dan dat dit voorheen het geval was.

De vragen:

1.     Wat heeft het congres mij opgeleverd?
Mijn persoonlijke leerdoelen waren vooral de verdieping in de palliatieve zorg als geheel maar zeker ook de presentaties over advanced care planning. Advanced care planning gaat verder dan de ziekte en de behandeling waarmee iemand geconfronteerd wordt of over wat er moet gebeuren als iemand gaat sterven. Het is een levendig document dat naast de wens voor euthansie of testament kan bestaan. Het gaat over het leven en het waardig afscheid nemen als je zelf niet meer in staat bent je eigen wensen en behoeften te verwoorden. Het proces van de advanced care planning is net zo belangrijk als het uiteindelijke document zelf en stelt hulpverleners en naasten in staat om op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen.

Ik vond het een zeer inspirerend congres waarbij het in gesprek gaan met onderzoekers er een borrelend gevoel ging ontstaan van “dit wil ik ook”. “Wat kan ik gaan onderzoeken”, “waar is onderzoek op nodig”… al met al, veel vragen die ook weer vragen op roepen.

2.     Op welke wijze ga ik de kennis overdragen op collega’s? en 4. Verwacht ik nieuwe inzichten te kunnen toepassen in mijn werk?
Voor mijn eigen beroepspraktijk gaat het betekenen dat ik t.a.v. de advanced care planning een cultuur aan het kweken ben waarin door behandelend artsen en collega verpleegkundig specialisten de waarde van het proces gezien wordt in het behandeltraject. Ik wil uitkomen op Advanced Care Planning gesprekken vroeg in het palliatieve traject en daarbij met een concreet plan komenen een document. Beiden heb ik gevonden op het EAPC.

3.     Zou ik collega’s ook aanraden subsidie aan te vragen?
Inmiddels heb ik mijn collega’s van het PAT (Palliatief Advies Team) geadviseerd om voor dit soort congressen subsidie aan te vragen omdat het je verpleegkundige “ziel” enorm verrijkt en je stimuleert om ingewikkelde onderwerpen aan te pakken omdat je er de concrete tools voor vindt of inzicht krijgt in hoe je deze moet ontwikkelen.

4.     Betekent een congresbezoek tevens de kans om te netwerken?
Voor mij zeer zeker. Voor ik het vliegtuig in stapte had ik al inspirerende gesprekken met vakgenoten van wie ik niet wist dat ze aanwezig zouden zijn en dat is gebleven tot ik het vliegtuig weer ben uitgestapt terug in Nederland. Een congres geeft naast veel informatie ook inzicht in waar ik nou zelf mee bezig ben en soms is reflectie nodig van anderen om de waarde en verbetering van het eigen werk te ervaren. Dat heeft het me zeker opgeleverd.

Mijn collega Sylvia Verhage was ook op het congres, vandaar een foto met ons samen….

Bert van Rixtel, Verpleegkundig Specialist Oncologische Urologie en Palliatieve Zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Bert_v_Rix...