Zoek

Welkom

Als dagelijks bestuur van de TWG Hematologie hebben we goede voornemens opgesteld voor het komende periode.

De TWG hematologie zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een hematologische aandoening door middel van het bundelen en uitwisselen van theoretische kennis en praktische ervaring. Het inspirerende programma van het verpleegkundig symposium op de Dutch Hematology Congres op 25 januari j.l. was daar een mooi voorbeeld van.

Een van de goede voornemens voor het komende jaar is aandacht besteden aan evidence based practice (EBP). Zo gaan we met de leden tijdens de plenaire vergadering een dagelijkse praktijkvraag ontrafelen en bediscussiëren en daar waar mogelijk onderbouwen met literatuur. Hoe gaan we met dit probleem om in de verschillende centra? Waar is dit op gebaseerd?

We zetten ons ook in om de verbinding te blijven vinden/zoeken tussen verschillende hematologische zorgprofessionals (verpleegkundige en verpleegkundig specialisten). Wat kunnen we van elkaar leren, waren lopen we tegenaan in onze dagelijkse praktijk?

Met o.a. deze voornemens proberen we meningsvorming, persoonlijke ontwikkeling en beroepsmatige groei te stimuleren. Dus niet alleen maar (saai) vergaderen, maar juist inspiratie opdoen en enthousiasme over ons vak uitwisselen en elkaar vinden.

Ben je nieuwsgierig naar en enthousiast geworden over de TWG Hematologie?

Gaat jouw hart sneller kloppen van hematologische aandoeningen?

Wil je een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van je vak, de uitvoering van onze goede voornemens, dan wel een keer vrijblijvend een vergadering bij wonen? Dan ben jij diegene naar wie we op zoek zijn!

Meld je aan via twghematologieoncologie@venvn.nl

Leden Dagelijks Bestuur

  • Maaike de Ruijter - voorzitter - vpk specialist AUMC locatie VUmc - Amsterdam
  • Carolien Burghout - secretaris - vpk specialist - Jeroen Bosch Ziekenhuis - Den Bosch
  • Rixt Bode - algemeen lid - vpk - UMCG - Groningen
  • Anne van der Spek - algemeen lid - vpk specialist - Deventer Ziekenhuis
  • Patty Bosman - algemeen lid- vpk specialist - AUMC locatie VUmc - Amsterdam
  • Reny Kuiper - algemeen lid - vpk - AUMC locatie EKZ/AMC - Amsterdam

DB_TWG_hem...

vlnr achter: Anne, Patty en Rixt
vlnr voor: Carolien, Maaike en Reny