Zoek

Ervaringsverhaal van Wemke Tuinier - Deelname aan V&VN Jaarcongres voor Verpleegkundig Specialisten, met subsidie van V&VN Oncologie, 6-7 oktober 2016, Arnhem

Op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober bezocht ik het V&VN VS Jaarcongres met een subsidie van de V&VN Oncologie Commissie Deskundigheid.

Het congres is specifiek bedoeld voor verpleegkundig specialisten, ongeacht hun werkveld. Het is mooi om veel verschillende mensen te ontmoeten die hun functie op verschillende werkplekken op verschillende manieren inzetten. Het is indrukwekkend om te zien hoe de beroepsgroep gegroeid is in volume, de afgelopen jaren. 

1.     Persoonijke ‘winst’
Het bijwonen van een congres vind ik altijd leuk en leerzaam. Inspirerend. Ik heb workshops gevolgd met de volgende onderwerpen: Presenteren kun je leren, klinisch redeneren, longgeluiden, Emotieleer (i.h.k.v. teamwork in een team met verschillende disciplines). Daarnaast zijn er natuurlijk de plenaire sessies, waarvan sommige een blijvende bijdrage leveren voor de werkvloer. Maar…, met name die eerste workshop heeft zijn vruchten afgeworpen, want de dag erop heb ik met mijn presentatie de ‘abstract/oral presenation’ prijs gewonnen. 

2.     Overdracht van kennis
In de afgelopen jaren heb ik onderwijsmateriaal ontwikkeld welke ik hier gepresenteerd heb. Het doel van het leermateriaal is om bij de professional in de palliatieve zorg op eenvoudige wijze bewustwording te creëren omtrent de begrippen ‘kwaliteit van leven en ‘hoop’ in de laatste fase van het leven. Bewustwording bij de professional leidt volgens de literatuur tot betere zorg aan de patiënt. Na de prijsuitreiking sprak ik Eric de Laat, voorzitter van Stichting OWVS (ondersteuning wetenschap, verpleegkundig specialisten). Hij wil namens deze stichting meedenken over hoe het onderwijsmateriaal het beste uitgerold kan worden in Nederland. Mede via deze weg zal ik mijn kennis overdragen. 

3.     Een subsidie
Momenteel werk ik in het Martiniziekenhuis Groningen ter vervanging van zwangerschapsverlof; een situatie waarin congreskosten (en tijd) logischerwijs niet declarabel zijn bij de werkgever. Met heel weinig moeite heb ik een subsidie aanvraag gedaan voor dit congres. De communicatie hierover verliep snel en gemakkelijk. Met een heel klein beetje moeite, heeft het mij groot plezier gebracht. Én dat dit congres mij platform heeft geboden voor mijn toekomst t.a.v. wetenschappelijk onderzoek is een fantastische bijvangst. 

4.     Nieuwe inzichten
Omdat dit congres qua onderwerpen zo breed georiënteerd was, zijn er geen concrete nieuwe inzichten die direct een plek krijgen op de werkvloer. Het heeft mij met name verdieping gebracht aan bepaalde aspecten van mijn vak (presenteren, klinisch redeneren). Daarbij heeft dit congres ervoor gezorgd dat ik mij nog bewuster ben geworden van de persoonlijke invulling die ik graag geef aan de VS Oncologie functie.

5.     Netwerken
‘Netwerken’ klinkt zo doelgericht, maar als daarmee ook bedoeld wordt: ‘Gelijkgestemden ontmoeten en elkaar inspireren’... Ja, in dat geval heb ik flink ‘genetwerkt’. Eigenlijk gaat dat gewoon vanzelf. Mijn inservice-A opleiding startte ik ooit in het Westen, van daaruit ben ik doorgegroeid. Ik trof ook mensen die ik 24 jaar niet gezien had: het was dus óók gewoon een leuke reünie!

Wemke Tuinier, VS Oncologie, Martiniziekenhuis, Groningen.

Wemke_Tuin...