Zoek

Ervaringsverhalen over de 2-daagse Masterclass GE 13-14 oktober 2016 in Amersfoort met subsidie van V&VN Oncologie

 

Ervaringsverhalen Tweedaagse Masterclass Gastro Enterologie Oncologie


17 Oktober was ik jarig. Mijn cadeau kreeg ik eerder op 13 en 14 oktober: Masterclass GE Oncologie. Fantastisch dat de V&VN oncologie subsidieplaatsen beschikbaar stelt omdat mijn werkgever de kosten hiervoor niet faciliteert. Superblij was ik met dit cadeau: een interessant, gevarieerd programma om mijn kennis verder uit te breiden op oncologisch gebied.
In de thuiszorg waar ik werkzaam ben, kom ik veelvuldig met cliënten in aanraking met gastro-intestinale maligniteiten. Door het (vaak) ernstig ziektebeeld is psychosociale zorg een belangrijk aspect in mijn functie, maar ook kennis van ziekte en behandelingsmogelijkheden is essentieel.

Het waren volle, leerzame dagen. De eerste dag lag nadruk op colorectaal carcinoom. Vanuit diverse perspectieven werd kennis aangereikt: behandelingsmogelijkheden, voor en nadelen stoma, spijsverteringssysteem en afweer, fecesdonatie, beeldvorming, seksualiteit en colopec studie.

De tweede dag kwam de overige GE maligniteiten aan bod: behandeling oesophagus en maagcarcinoom, robotchirurgie, pijn bij kanker, pancreascarcinoom behandelmogelijkheden, genafwijkingen, cholangiocarcinoom diagnose, adjuvante behandeling en zorgpad.

Deze Masterclass dagen hebben mij de mogelijkheid gegeven om in korte tijd mijn kennis uit te breiden en het geeft mij de nodige  verdieping. Deze kennis draag ik over aan mijn collega’s.
Het hotel en de catering waren super. Op deze dagen heb ik nieuwe contacten opgedaan waarbij de verschillende  pauzemomenten uitnodigde om met verschillende collega’s in gesprek te gaan.
Kortom: Hartelijk dank voor het verlenen van deze subsidie en inspirerende Masterclass GE!

Annemarie Groot, Gespecialiseerd Verpleegkundige Oncologie, Evean Thuiszorg

A._Groot_M...

 

 

13 En 14 oktober namen wij deel aan de Masterclass Gastro Enterologie oncologie in Amersfoort.  Het programma leek op voorhand al erg divers en interessant, veel nieuwe ontwikkelingen en behandelmogelijkheden binnen de oncologische zorg op GE gebied zouden aan de orde komen.

Het programma en het vooruitzicht collega’s uit het hele land (en België) te ontmoeten beloofde 2 mooie studie dagen. Voeg hierbij dat we in een prachtig hotel op de Berg in Amersfoort  mochten verblijven en je hebt het recept voor een mooie Masterclass.

De diversiteit aan onderwerpen maakt dat er voor iedereen wat te leren valt, meer of minder toepasbaar in je dagelijkse praktijk .

Wat heeft dit opgeleverd?

Heel veel kennis, ook over onderwerpen en ziektebeelden die we in de dagelijkse praktijk niet vaak zien. De presentaties waren goed te volgen en waar mogelijk was het ook zoveel mogelijk interactief. De nieuwe ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld de chirurgie zien we praktisch niet, maar hierdoor weten we wel wat mogelijkheden zijn en wat het voortraject kan zijn geweest van de patiënten die wij soms in palliatieve setting zien.

Wat is vooral bijgebleven?

Het enthousiasme van professor Savelkoul tijdens zijn presentatie over toch taaie stof mbt spijsverteringssysteem en afweer. De energie spatte er vanaf.

De ongelooflijke mogelijkheden van de microchirurgie met behulp van de robot. Dat dit kan! De waardering van deze chirurg voor de rest van het team, en in het algemeen: het is zo belangrijk dat we multidisciplinair samenwerken om tot de goede behandeling en begeleiding van onze patiënt te komen. Shared decision making.

De leuke gesprekken tijdens de lunches en het diner met diverse collega’s. Het uitwisselen van ervaringen, herkenning en de tips die je elkaar geeft.

Voor onze collega’s hebben we een samenvatting gemaakt van deze dagen, zodat ook zij iets kunnen zien van de nieuwe ontwikkelingen, en ze worden aangespoord ook subsidie aan te vragen voor bijscholingen. Super mooi dat dit kan!

Dorinda Lennips en Judith Baas, Oncologieverpleegkundigen, Treant Zorggroep locatie Bethesda

D._Lennips...

 

 

Op 13 en 14 Oktober ben ik op de Masterclass GE Oncologie aanwezig geweest van stichting Oncowijs.

Dit was de tweede keer dat deze Masterclass gegeven werd en voor mij was het de eerste keer dat ik hierbij aanwezig was.

Mijn directe collega was vorig jaar geweest en was daar toen super enthousiast over.

Zij had toen een subsidie aanvraag gedaan en gekregen. Zij adviseerde mij om dit ook te doen.

Ik heb dit toen gedaan en ook ik was een van de gelukkigen die een subsidie hiervoor kreeg en dus kosteloos naar dit congres kon gaan.

Ik kan dit dus echt iedereen aanbevelen. Door alle bezuinigingen worden de budgetten van scholingen ook steeds minder, dus is dit een zeer goed alternatief. Maak er dus gebruik van.

Het was een zeer leerzaam congres. Alles wat met GE te maken heeft kwam aanbod.

Sommige sessies waren erg interactief. We moesten bijvoorbeeld een app downloaden waarop we vragen kregen die we moesten beantwoorden, om zo te kijken hoe onze kennis van te voren was, geheel anoniem natuurlijk ;-) .

De nieuwe inzichten die tijdens het congres naar voren kwamen en die voor jouw vakgebied van toepassing zijn, kan je meenemen en bespreken met je directe collega’s.

Het zorgt ervoor dat je nieuwe inzichten krijgt en nieuwe informatie over studies of updates over studies, zodat je van de laatste ontwikkelingen op de hoogte bent en blijft.

Met de opgedane kennis kun je kijken wat voor jouw patiëntencategorie van toepassing is en zo kun je meedenken samen met de behandelend arts.

Samen met je directe collega kun je kijken wat je zelf nog kunt oppakken qua verbetering van zorg voor jouw patiënten. En eventueel deze opgedane kennis delen op scholingsdagen voor de verpleegafdeling, die door ons worden verzorgd. Zodat je informatie kan gegeven hoe studies nu verder verlopen, welke bijdrage wij daaraan leveren en wat de belangrijkheid daarvan is.

De presentaties zijn op Oncowijs terug te vinden en kan je dus gebruiken bij een eventuele scholing op jouw eigen werk.

Tijdens de pauzes en in de avond is er genoeg kans en tijd om te netwerken. Daar staat iedereen ook erg voor open. Iedereen is gemotiveerd om elkaar te leren kennen. Maar ook om te vragen: “Wat is je functie?” en “Hoe doe jij het allemaal?”. Je kan van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

Je houdt er echt contacten aan over.

Ik vond het dus zeer leuk, leerzaam en erg gezellig. Ik kan het iedereen aanbevelingen en ik ben van plan om  volgend jaar weer gaan.

Groet,

Miranda van Rossum, Gespecialiseerd verpleegkundige Oncologie/MDL, Zorgbrug/Groene Hart Ziekenhuis, Gouda.

M._van_Ros...       M._v_Rossu...

 

 

De masterclass in Amersfoort heeft mij vooral bevestiging gegeven, dat ik op de goede weg ben bij mijn ontwikkeling tot een up-to-date verpleegkundige. Veel van de technieken die besproken werden, passen de artsen al toe bij ons op de chirurgische verpleegafdeling. De Da-Vinci-robot wordt al bij meerdere operaties ingezet. Op het psychosociale vlak heb ik me voorgenomen om ‘makkelijker’ met de patiënt te gaan praten over seksualiteit bij kanker. Dr. Gianotten bracht dit onderwerp ter sprake en gaf aan dat als wij, de professionals, dit onderwerp aansnijden, de patiënt hier juist goed op reageert, omdat zij het zelf niet goed naar voren durven ter brengen.

Veel van mijn collega’s zijn jong-gediplomeerden en/of net in dienst getreden collega’s en hen wil ik graag mijn kennis overbrengen d.m.v. meerdere korte klinische lessen. En hoop hen daarmee ook te enthousiasmeren voor het bijwonen van een masterclass.

In januari wordt er een 1-daagse masterclass gegeven met bijna dezelfde onderwerpen en mijn enthousiasme heeft al geresulteerd dat we met 7 collega’s hier heen gaan.

Zo’n klein evenement kan goed gebudgetteerd worden uit ons eigen persoonlijk budget, maar aan een twee-daagse masterclass hangt een ander prijskaartje, waarvoor de subsidie een goede uitkomst is. Ik ben dan ook erg blij dat ik dit heb mogen meemaken.

Collega’s vroegen zich af of het niet vervelend is om hier alleen naar toe te gaan, maar dit heb ik totaal niet zo ervaren. De meeste van de aanwezigen zijn alleen gekomen en tijdens de pauzes, lunch en diner is er een goede aansluiting met elkaar.

Het is fijn dat er een hotel-overnachting bij zit, want hierdoor is er geen extra reis-tijd. Het verblijf is dan ook als zeer aangenaam ervaren door mij.

Mocht je de kans krijgen om met subsidie naar een masterclass te gaan van Onco-wijs, moet je dit zeker doen!

Linda Roskam-Schultinge, Gastro-Intestinale Chirurgie, Erasmus MC, Rotterdam.

 

L._Roskam-...

 

 

 

Dankzij de subsidieplaats kon ik 13 en 14 oktober deelnemen aan de masterclass GE tumoren van stichting oncowijs. Ik ben binnen ons ziekenhuis de casemanager voor de patiënten met colorectale tumoren. 

Ten eerste mijn complimenten aan de organisatie. Het waren goed georganiseerde en  inspirerende dagen. Ik heb er ontzettend van genoten en boeiende sessies gehoord.

Daarnaast heb ik inspirerende collega’s ontmoet, ervaringen uitgewisseld en mijn  netwerken vergroot. De masterclass levert mij in de dagelijkse praktijk verdieping van het vak en een netwerk met collega’s in Nederland en België op.

De opgedane kennis  breng ik over op patiënten en collega’s. Volgend jaar ga ik zeker weer.

Linda van den Abeele, oncologieverpleegkundige en zorgcoördinator, ZorgSaam ziekenhuis, Terneuzen.

Linda_van_...

 

Linda_van_...

 

 

Wij zijn Patricia Bottenberg en Sarah Philipsen. Met zijn tweeën zien we patiënten vanaf het moment dat ze voor het eerst het ziekenhuis binnenkomen, tijdens de opname en gedurende het controletraject. Zo hebben we een goed overzicht over de gehele patiëntenzorg.

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Het was een interessant congres: niet alleen nieuwe onderwerpen maar ook een prima manier om bestaande kennis op te frissen. Presentaties waren inspirerend en werden enthousiast overgebracht, nog dank aan de sprekers daarvoor.

Hoogtepunten waren m.b.t. CRC: immuniteit darmen, faecesdonatie en COLOPEC studie. De onderwerpen dag 2 (pancreas-, cholangio- en slokdarmcarcinoom) waren allen vernieuwend maar minder direct toepasbaar in onze dagelijkse werkzaamheden maar zeker goed om over te horen.

2.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Door het organiseren van een klinische les op afdelingsniveau, deze zal daarna op het Intranet worden gepubliceerd. Daarnaast zal de nieuwe kennis verwerkt worden in de lessen voor de oncologie opleiding.

3.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Zekers! Door ons eigen enthousiasme te delen waarom deze masterclass dagen zo interessant zijn en de mogelijkheid tot subsidie aanvraag onder oncologieverpleegkundigen te promoten.

Dit is echt een GE congres op niveau. Het biedt oncologieverpleegkundigen de mogelijkheid om meer deskundigheid op te doen waar een patiënt en de zorg voor GE patiënten alleen maar gebaat bij kan zijn!

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Wij denken dit zeker te kunnen toepassen. Praktisch gezien zijn de nieuwe inzichten in te passen in de te geven patiënteninformatie. Daarnaast ook uitwisselen van kennis naar collega’s.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Er was gedurende de masterclass voldoende tijd om te netwerken en met elkaar te discussiëren over verschillende onderwerpen en hoe bij ieder de dagelijkse praktijk is georganiseerd. Door die verschillen uit te wisselen kwamen we tot  nieuwe inzichten. Netwerken is dus belangrijk omdat het ons scherp houdt voor de eigen werkvloer.

Kortom voor ons beiden twee zeer inspirerende dagen. We willen de organisatie daarom ook bedanken voor de ontvangen subsidie die het mogelijk maakte de masterclass bij te wonen.

Sarah Philipsen, oncologieverpleegkundige en Patricia Bottenberg, verpleegkundig specialist, chirurgisch specialisme, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 

P._Bottenb...

 

 

 

Op 13 en 14 oktober hebben wij, verpleegkundigen van de oncologie-afdeling St. Antoniusziekenhuis Utrecht, de masterclass GE-oncologie gevolgd in Amersfoort.

Aanvankelijk zouden twee collega’s van ons de masterclass bijwonen, maar aangezien zij zich binnenkort zich gaan specialiseren in de long-oncologie hebben wij deze plaatsen vervangen. Aangezien wij als verpleegkundigen op de afdeling veel met GE-oncologie te maken hebben  was deze masterclass voor ons zeer waardevol.

Het programma was interessant en veelzijdig, waarbij vermeld mag worden dat de sprekers uitermate vakkundig en boeiende presentaties hebben gegeven. Daarnaast hebben wij veel collega’s uit het vakgebied ontmoet en was het interessant om in gesprek te gaan over de verschillen en overeenkomsten binnen de instellingen.

Er werd gesproken over pijn bij kanker, veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van adjuvante chemotherapie en nieuwe operatietechnieken met behulp van de robot.

Ook werd er een presentatie gegeven over seksualiteit bij kanker. Er blijkt uit onderzoek dat veel patiënten hier vragen over hebben of er graag over zouden willen praten met de professionals maar dit niet durven uit schaamte, patiënten geven aan dat het gewaardeerd wordt als de professional het gesprek zou openen.

De presentatie van Dr. Beets ging over  het alternatief voor stoma colorectale oncologie. Hieruit blijkt dat er inmiddels meer gewerkt wordt met orgaan besparende behandelingen en dat deze uitkomsten veelbelovend zijn. De rectumamputatie zorgt regelmatig voor verminderde kwaliteit van leven en geeft bijvoorbeeld risico op naadlekkage, rondom dit onderwerp wordt nog veel onderzoek gedaan.

Een actueel onderwerp kwam ter sprake bij de presentatie waarin de mogelijkheden van e-health gepresenteerd werden. Hierin kwam duidelijk naar voren welke voordelen deze snel groeiende ontwikkeling binnen de gezondheidszorg met zich mee brengt voor zowel de patiënt als zorgverlener.

Redelijk onbekend is fecesdonatie, wat via de donorbank binnen het LUMC loopt. Deze vorm van donatie wordt momenteel veel ingezet bij onbehandelbare Clostridium difficile infecties. De uitkomsten van deze onderzoeksgroep zijn veelbelovend, veel patiënten herstellen na transplantatie volledig. Bij prikkelbaar darm syndroom (IBS) is het onderzoek nog volop gaande en de rol van de fecesdonatie is nog niet duidelijk. Bij de ziekte van Crohn blijkt fecesdonatie geen goed effect te hebben en bij colitis ulcerosa zijn de uitkomsten goed. Het blijkt echter niet eenvoudig om donoren te werven, vanwege de uitgebreide screening en de belasting voor de donor. Voor meer informatie: www.ndfb.nl

Dit is uiteraard maar een kleine greep uit alle presentaties die aan de orde zijn geweest. De volledige presentaties kunt u vinden op website van Oncowijs à masterclass GE à presentaties.

Wij hebben twee inspirerende en leerzame dagen gehad.

Ingrid van den Berg en Evelien Mooij, afdeling Oncologie, St. Antoniusziekenhuis, Utrecht.

Masterclas...

 

 

Mede dankzij V&VN Oncologie was het mogelijk om naar de 2-daagse Masterclass GE op 13-14 oktober 2016 in Amersfoort te gaan.

Ik had vorig jaar bij de 1e editie al willen aanwezig zijn, maar ik was toen verhinderd. Door de enthousiaste verhalen van de SIG GE-leden wilde ik zeker de 2e editie niet missen.

Ik had de presentaties van vorig jaar bekeken en had er zelfs al info kunnen uithalen voor eigen presentaties.

Het was een zeer gevarieerd programma met erg enthousiaste, gedreven sprekers. Met name Dr. Savelkoul maakte veel indruk. Net na de lunch je geboeid mee kunnen nemen in het onderwerp 'Spijsverteringssysteem en afweer, invloed en werking', het is niet iedereen gegeven. Het is een kunst je eigen gedrevenheid te kunnen overbrengen op anderen, en daar is hij zeer zeker in geslaagd.

De eerste dag was de masterclass tot 19.30 uur. Als je de dag begint denk je bij jezelf, zolang kan ik niet geconcentreerd opletten, en toch, het lukte. Door de goed gekozen onderwerpen, interactieve werkwijze met Apps downloaden bij sommige presentaties, werd jezelf actief betrokken. De interactieve werkwijze met apps was nieuw voor mij, en dat wil ik zeker gaan gebruiken bij volgende presentaties. Ook het onderwerp e-health kwam aan bod, zeer actueel en zeer zeker de toekomst.

Ook de presentatie seksualiteit en kanker blijft me bij. Dr Gianotten spreekt onverbloemd, noemt alles bij naam, en geeft je het gevoel dat praten over seksualiteit niet moeilijk hoeft te zijn. Met bruikbare tips en oefenmomenten helpt hij je op weg.

Na een geslaagde, overvolle lesdag was het tijd voor het diner. Heerlijk om onmiddellijk na de les te kunnen gebruik maken van een buffet, en te kunnen netwerken. Iedereen stond ook open om te netwerken, contacten leggen ging gemakkelijk, en de inzichten en ervaringen van die dag werden besproken. De 2e dag heb ik met name gebruikt om met de regionale collega’s te netwerken en te praten over de verschillende werkwijzen binnen dezelfde zorglijnen.

Omdat ik zelf werkzaam ben binnen de colorectale zorglijn, heb ik de 2e lesdag met name gebruikt om mijn kennis betreffende het maagcarcinoom, pancreascarcinoom en cholangiocarcinoom op te frissen, en een idee te krijgen van de laatste ontwikkelingen binnen deze aandachtsgebieden.

We zijn die 2 dagen super verzorgd met lekkers bij de koffie, een lekker lunchbuffet, een snack aan het einde van de middag, een heerlijk dinerbuffet en mooie hotelkamers voor een comfortabele overnachting. Wat betreft de organisatie wil ik met name name Annuska Schoorlemmer bedanken voor haar inzet.

Deze 2 dagen werden mogelijk gemaakt door een subsidie van de V&VN. Het is een kleine moeite om een aanvraag te doen, de drempel hiervoor moet zeer laag zijn, want iedereen die naar congressen gaat, kan goed voor zichzelf verantwoorden waarom hij dit wil, en dat moet je gewoon beargumenteren.

Kortom: Hartelijk dank V&VN voor het verlenen van deze subsidie en inspirerende Masterclass GE!

Christel Gielen, verpleegkundig specialist coloncare, MUMC+ Maastricht.

ch._Gielen...