Zoek

Ervaringsverhaal Corinne van den Dool - Johns Hopkins Rehabilitation Congres 3-5 november 2016, Baltimore, met subsidie

Corinne van den Dool ontving subsidie van de V&VN Oncologie en nam deel aan het John's Hopkins Rehabilitation Congres in Baltimore, USA. Dit vond plaats van 3-5 november 2016. Hier deelt zij haar ervaringen over dit congres. Tevens wil zij een artikel schrijven over de resultaten van dit congres om zo de kennis onder een breder publiek te verspreiden.

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Bij mijn weten is er nog weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van een IC opname op lange termijn. Tijdens het congres werd mij duidelijk dat er wel veel onderzoek gedaan is naar individuele problemen zoals fysieke en cognitieve gevolgen van een verblijf op de IC. We hebben geconcludeerd dat wij (te) laat als revalidatie betrokken raken ( voornamelijk na opname). Onze rol moet groter worden tijdens de IC opname.

Daarnaast heet het congres ook een betere samenwerking met de revalidatiearts opgeleverd. Doordat je enkele dagen met elkaar optrekt , leer je elkaar beter kennen.

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

We hebben ondertussen de hele syllabus geprint (350 pagina’s). De eerste gesprekken met de IC hebben al plaatsgevonden. Medio volgend voorjaar willen we middels een symposium een terugkoppeling geven. Dit moment zal tevens gebruikt worden om met elkaar de discussie aan te gaan. Wat doen we nu al, wat kan beter en op welke wijze? Alle betrokkenen incl ondersteunende disciplines worden hiervoor uitgenodigd. 

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen. 

Ik heb in de loop van de jaren al meerdere malen collegae geattendeerd op de subsidie. Veel collegae weten het niet maar ik krijg niet de indruk dat ze vervolgens op zoek gaan naar informatie hierover.

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

Veel nieuwe inzichten zullen worden toegepast omdat er een onderzoeksvraag is en de meesten betrokken zijn. Uiteraard zullen we ook geconfronteerd worden met barrières etc, maar daarover moet je in gesprek blijven met elkaar.

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Het heeft mij opgeleverd dat ik nu email contact heb met professor Needham van het John's Hopkins Hospital. Tevens heb ik contact gehad met ondersteunende disciplines zoals een fysiotherapeut en logopediste. Daarnaast heeft het de samenwerking met de revalidatiearts geïntensiveerd zoals ik hierboven beschreven heb.

Corinne van den Dool, verpleegkundig specialist revalidatiegeneeskunde, Isala ziekenhuis, Zwolle

C_van_den_...