Zoek

Procedure Award of Excellence Oncology Nursing

Oeuvre Award of Excellence Oncology Nursing

De Oeuvre Award wordt incidenteel uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

De criteria die worden gehanteerd om iemand te nomineren zijn:

 • de kandidaat heeft een voortrekkersrol vervuld in de oncologieverpleegkunde;
 • de kandidaat heeft zich mondeling/schriftelijk gepresenteerd ten behoeve van de oncologieverpleegkunde;
 • de kandidaat treedt op als innovator en inspirator in de oncologische zorg;
 • de kandidaat manifesteert zich landelijk;
 • de kandidaat heeft zich ingezet ten behoeve van de verbetering van de zorg voor mensen met kanker;
 • de kandidaat is betrokken bij de directe patiëntenzorg;
 • de kandidaat is >10 jaar werkzaam binnen het oncologisch vakgebiedDe Oeuvre Award bestaat uit een aandenken met oorkonde en een erelidmaatschap van V&VN oncologie. Zij/hij krijgt een interview in de Oncologica en er wordt een kort filmpje gemaakt met de winnaar (filmpje wordt op de website geplaatst).

Nominaties voor de Oeuvre Award kunnen tot en met 30 september in het jaar van uitreiking aangemeld worden bij de Commissie Deskundigheid via e-mail: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl; vermeld in de subject-regel ‘Oeuvre Award’.

 • De aangemelde kandidaat moet lid zijn van V&VN Oncologie. Indien deze persoon geen lid is van V&VN Oncologie, wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • De Cie. Deskundigheid kiest uit de aanmeldingen max. 3 nominaties en legt deze uiterlijk 1 november voor aan het bestuur van V&VN Oncologie.
 • Het bestuur beslist aan wie de Oeuvre Award toegekend wordt en voorziet in bijbehorend aandenken en oorkonde.
 • Indien het bestuur van V&VN Oncologie een persoon voordraagt dan beslist de Commissie Deskundigheid.
 • Het bestuur licht tijdig belanghebbende collegae en naasten in van degene die de Oeuvre Award zal ontvangen. Degene die de nominatie heeft ingediend draagt zorg voor aanwezigheid van de genomineerde bij de uitreiking.De Oeuvre Award wordt uitgereikt tijdens 'De Verdiepingsdagen Oncologie' door de voorzitter van het bestuur van V&VN Oncologie. 

De Oeuvre Award werd uitgereikt aan:

Nol Verbeek (2019) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Marieke Schreuder-Cats (2018) - Verpleegkundig Specialist Oncologie, Cancer Centre UMC Utrecht, Docent Verpleegkunde HU

Paofi Tjia (2017) - Verpleegkundig Beleidsmedewerker Oncologie, Cancer Center UMC Utrecht

Erik van Muilekom (2016) - Verpleegkundig Specialist Urologische Oncologie, NKI/AvL, Amsterdam

Janny Salomé-Vogel (2014) - Oncologieverpleegkundige, St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam