Zoek

Ervaringsverhaal Margriet IJzerman - EONS 17-18 oktober 2016, Dublin Ierland, met subsidie

Hieronder de ervaringen door het bijwonen van EONS 2016 in Dublin.

1.     Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

Ik vond het echt een mooi en inspirerend congres. Ik werk als oncologieverpleegkundige op de dagbehandeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht Cancer Center. Daarnaast doe ik ook onderzoek naar symptoomzorg op maat (“personalized symptom management) en de rol van het Utrecht Symptoom Dagboek daarbij. Het congres was voor mij een zeer geslaagde combinatie van nieuwe kennis die ik als oncologieverpleegkundige direct in de praktijk kan gebruiken en nieuwe inzichten voor mijn onderzoek.

2.     Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

Enkele onderwerpen, zoals een workshop over psychosociale zorg (“Acceptance and Commitment Therapy”), zal ik met mijn collega’s uit de praktijk bespreken. Verder zal ik in het research overleg wat we in het Cancer Center hebben verslag doen van de workshop “Getting published”, waarin goede tips gegeven werden met betrekking tot publiceren door de editor van een bekend tijdschrift. Deze zijn ook nuttig voor mijn collega’s.

3.     Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

Ik zou het zeker aanraden en heb dat al bij enkele collega’s gedaan J. Een Europees of internationaal congres geeft je de kans om vanuit een net wat breder perspectief over de oncologische zorg te horen. Er komen veel mensen die echt enthousiast zijn over hun vak en wat nieuws te vertellen hebben. Ook erg leuk deze mensen te spreken en ervaringen te delen. Bovendien is het gewoon goed om je engelse taalvaardigheden bij te houden.

4.     Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt  toepassen in jouw werk? Motiveer jouw antwoord.

De kennis uit de workshops die ik noemde kan ik direct toepassen in mijn werk. Informatie uit posters die verband houden met mijn eigen onderzoeksonderwerp ga ik nog verder uitzoeken. Verder zijn er ook sessies geweest die je niet perse direct gaat gebruiken, maar wel gewoon heel inspirerend zijn voor je inzet als oncologieverpleegkundige. Bijvoorbeeld de openingssessie door prof. Mei Krishnasami.

5.     Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’? Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

Zeker. Er werken in Europa veel betrokken en enthousiaste oncologieverpleegkundigen. Dit valt mij echt op nu ik twee keer een cursus via de EONS heb gevolgd. Van deze cursussen zag ik ook weer verpleegkundigen terug op dit congres. Het is erg leuk om elkaar weer te spreken en ook goed om contact te houden op deze manier. Het inspireert en geeft veel kans om nieuws uit te wisselen over projecten waar je mee bezig bent. Maar ik vond het ook leuk om de Nederlandse collega’s te spreken. Omdat je in verschillende ziekenhuizen werkt spreek je elkaar ook niet elke dag en dit congres draagt ertoe bij dat je elkaar beter weet te vinden!

Margriet IJzerman, oncologieverpleegkundige Dagbehandeling Medische Oncologie, UMC Utrecht Cancer Center.


M._IJzerma...