Zoek

Ervaringsverhaal Peggy den Hartog-Lievaart, SIOG - 17-19 november 2016, Milaan, met subsidie

logo_SIOG_...

De 16th annual conference of the International Society of Geriatric Oncology (SIOG) werd gehouden op 17-19 November in Milaan Italië. 450 mensen vanuit 43 landen uit de wereld waren vertegenwoordigd.

 

Wat heeft het congresbezoek jou opgeleverd?

 

Mijn drive is volledig opgeladen en daarmee kan ik lekker verder gaan met de activiteiten binnen de geriatrische oncologie!

Verder is mijn inhoudelijke kennis ge-updated. Op het congres werden de laatste studies met betrekking tot ouderen en kanker gepresenteerd. Uiteraard kwam geriatrische screening en geriatrisch assessment aan bod (dit laatste is een lijst met een aantal gevalideerde meetinstrumenten om de algemene gezondheidstoestand van ouderen vast te stellen en hun functionele, psychologische, cognitieve, sociale functioneren vast te stellen).

Specifieke bijwerkingen en adviezen bij ouderen, communicatie met ouderen, etc.

Herkenbaar en interessant was de discussie over waarom ouderen weinig vertegenwoordigd zijn in klinische trials en wat daaraan te doen.  

Ons land heeft acte de presence gegeven met de presentatie van Dr. Marije Hamaker. Zij kreeg flink bijval en geklap met haar uitspraak over de tijd die geriatrisch assessment kost.

Wij moeten meer stelling innemen. We spenderen duizenden euro’s aan tumordiagnostiek. We spenderen duizenden euro’s aan chemotherapie / chirurgie. Kunnen we dan niet 1 uur inruimen voor het vast stellen of de behandeling de patiënt mogelijk niet schaadt? Is dat ethisch?”

Sowieso leuk om de mensen die veel publiceren op het gebied van de geriatrische oncologie in “het wild” te zien en te horen spreken.

Persoonlijk motiveert dit congres mij enorm om het onderwerp ‘”gero-oncology nursing” uit te dragen en te proberen de krachten te bundelen. 

Daarnaast sluit het congresbezoek aan op de te onderhouden competenties vanuit de CANMEDS rollen voor een Verpleegkundig specialist.

 

Op welke wijze ga jij verkregen kennis overdragen op collegae?

 

De kennis gebruik ik als bestuurslid van Gerionne (Geriatrische Oncologie Nederland) waar ik de groep verpleegkundigen mag vertegenwoordigen. Verder in een regionale presentatie en uiteraard binnen ons ziekenhuis.

 

Zou jij collegae aanraden ook subsidie aan te vragen? Zo ja, geef in een zeer korte omschrijving aan, waarom en hoe je hen over zou willen halen.

 

Zeker doen! Het invullen van de aanvraag voor subsidie is een kwestie van “er even voor gaan zitten”. De vragen voor het verkrijgen van de subsidie zijn overzichtelijk en geven richting aan “wat wil ik en waarom” en zijn daarmee goed te beantwoorden.

Voor mij was de subsidie nét het financiële zetje waardoor het toch mogelijk was om naar het SIOG congres te gaan. Tegelijkertijd vind ik het ook van belang dat de V&VN de geriatrische oncologie meer op de kaart zet. De toekenning van de subsidie draagt daarin bij. 

 

Verwacht je dat je nieuwe inzichten vanuit het congres kunt toepassen in jouw werk?

 

Jazeker. In mijn dagelijkse werk op de polikliniek en binnen de Werkgroep Zorgverbetering Geriatrische Oncologie waar we met de implementatie van Geriatrische screening en Geriatrisch assessment bij patiënten van 70 jaar en ouder op de Poliklinieken Gastro-enterologie een duidelijke rol voor verpleegkundig specialisten in het afnemen van het assessment maar ook in het inzetten van interventies en de evaluatie hiervan.

Het congres en het contact met andere congresganger heeft een boost gegeven om hier ondanks drukte gewoon mee verder te gaan.

 

Betekent een congresbezoek voor jou tevens een kans om te ‘netwerken’?

Zo ja, is een netwerk belangrijk voor jouw professionele contacten en jouw werkzaamheden en wat levert het jou op?

 

Absoluut, met een goed netwerk kun je elkaar helpen, van elkaar leren en het brengt het je soms op kekke ideeën.

Ik heb uitgebreid met de voorzitter (Cindy Kenis, Geriatric Oncology Nurse UZ uit Leuven) van de Nursing & Allied Health Interest Group van de SIOG gesproken over hoe we de kennis van oncologie / hematologie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op het gebied van de geriatrische oncologie kunnen vergroten. Hoe kom je er meer van te weten zonder dat je nu onmiddellijk geriatrie-verpleegkundige wordt? Deze groep heeft al e.e.a  in gang gezet en mogelijk kunnen we in België en Nederland de krachten bundelen. 

Als bestuursleden van Gerionne hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om te vergaderen. Met de ongeveer 20 man afkomstig uit Nederland is uiteraard ook goed ge-netwerkt in de heerlijke Italiaanse restaurants….

Peggy den Hartog-Lievaart, Verpleegkundig specialist MDL Medische Oncologie, Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam (op de foto 3e van rechts).

SIOG_2016_...