Zoek

Tumorwerkgroepen

V&VN Oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg. De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

Een tumor- of themawerkgroep bestaat uit verpleegkundigen die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen zij zich volgens de missie van V&VN Oncologie inzetten voor excellente zorg. Het doel is het bundelen en verspreiden van kennis en ervaring binnen een specifiek deskundigheidsgebied of thema en het ontwikkelen, aanbieden en actualiseren van diensten of producten met betrekking tot een specifieke patiëntencategorie ten behoeve van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam in het oncologisch vakgebied.

 

Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie Verpleegkundigen

De zorg is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen die de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond zijn komen te staan zijn voortschrijdende emancipatie van patiënten waaronder shared decision making, toegenomen informatie voorziening o.a. via internet, evidence based verpleegkunde, verdergaande specialisatie en taakherherschikking tussen artsen en verpleegkundigen. Ook binnen de neuro-oncologie zijn bovenstaande ontwikkelingen gaande, waardoor een toenemende professionalisering van verpleegkundigen gevraagd wordt. Dit is voor de poliklinisch werkzame consulenten en verpleegkundig specialisten in 2003 reden geweest om hun krachten te bundelen in de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie – Verpleegkundigen (LWNO-V).
Daarnaast stelt de recentelijk opgestelde kwaliteitsrichtlijn (2014) dat er in ieder neuro-oncologisch centrum een verpleegkundig specialist, gespecialiseerd verpleegkundige binnen het multidisciplinaire team werkzaam dient te zijn. Middels de werkgroep is het mogelijk de beroepsinhoudelijke verpleegkundige ontwikkeling verder vorm te geven, elkaar te stimuleren en ons (landelijk) te profileren.

Voor meer informatie, klik hier.