Zoek

Tumorwerkgroepen

V&VN Oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg. De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

Een tumor- of themawerkgroep bestaat uit verpleegkundigen die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen zij zich volgens de missie van V&VN Oncologie inzetten voor excellente zorg. Het doel is het bundelen en verspreiden van kennis en ervaring binnen een specifiek deskundigheidsgebied of thema en het ontwikkelen, aanbieden en actualiseren van diensten of producten met betrekking tot een specifieke patiëntencategorie ten behoeve van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam in het oncologisch vakgebied.

 

V&VN Neuro en Revalidatie
Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie Verpleegkundigen
(LWNO-v)

De LWNO-v is toegankelijk voor verpleegkundigen van niveau 4 en 5 en masterniveau die werkzaam zijn in de neuro-oncologie.

Doel van de LWNO-v:

• Bijdrage leveren aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en andere disciplines;

• Deelname aan (landelijke) projecten en werkgroepen op het gebied van neuro-oncologie;

• Kennisuitwisseling onder de leden met als doel eigen professionaliteit te vergroten en uniforme werkwijze;

• Nationale en internationale ontwikkelingen volgen, en deze informatie uitdragen aan de achterban;

• Geven van adviezen aan en beantwoorden van vragen van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de neuro-oncologie.

Voor meer informatie, klik hier.