Zoek

Introductie minimaal invasieve maagresectie is veilig en haalbaar

Minimaal invasieve maagresecties kunnen op een veilige manier worden ingevoerd in ziekenhuizen in Westerse landen, indien de invoering verloopt aan de hand van een introductieprogramma. Dat stellen Hylke Brenkman (UMCU) en collega’s op basis van een studie met data van ruim 1.900 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie. De onderzoekers keken hierbij naar oncologische resultaten op korte termijn. Voor een definitief antwoord op de vraag of minimaal invasieve maagresecties ook superieur zijn aan open maagresecties, moeten de uitkomsten van gerandomiseerde trials worden afgewacht.

Recent zijn minimaal invasieve technieken voor maagkankerchirurgie geïntroduceerd in Nederland gebaseerd op een introductieprogramma. In deze nationale cohortstudie zijn de oncologische, korte termijn resultaten van minimaal invasieve maagresecties geëvalueerd tijdens de introductie van deze techniek in Nederland.

Data NKR
De onderzoekers identificeerden in de databank van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) alle patiënten met adenocarcinoom van de maag die een maagresectie kregen met curatieve opzet tussen 2010 en 2014. Een multivariabele analyse werd uitgevoerd om de verschillen in uitkomsten te vergelijken met open maagresecties op het aantal onderzochte lymfeklieren (≥15), aandeel R0-resecties en de algehele 1-jaarsoverleving. Ook werden de leercurves geëvalueerd van alle ziekenhuizen bij elkaar die minimaal invasieve maagresecties uitvoerden in clusters van telkens vijf daaropvolgende procedures.

Resultaten
Uit de analyses blijkt dat tussen 2010 en 2014 in totaal 277 patiënten (14%) een minimaal invasieve maagresectie kregen en 1.633 patiënten (86%) een open gastrectomie. Gedurende deze periode nam het gebruik van minimaal invasieve maagresectie significant toe van 4% naar 39%. In dezelfde periode nam het aandeel neoadjuvante chemotherapie toe van 47% naar 62%. Daarnaast steeg de mediane lymfeklieropbrengst van 12 naar 20 en het aandeel R0-resecties bleef min of meer stabiel (van 86% naar 91%).

Verder stellen de onderzoekers vast dat minimaal invasieve maagresectie en open gastrectomie een vergelijkbare lymfeklieropbrengst, R0-resectiepercentage en algehele 1-jaarsoverleving hadden. De leercurves tonen aan dat na tien minimaal invasieve operaties de conversie naar open chirurgie daalde van 13% naar 2% en de lymfklieropbrengst nam toe van 18 naar 21 klieren. Er kon geen leercurve ontdekt worden voor het R0-resectiepercentage.

Conclusie
Hylke Brenkman en collega’s concluderen dat invoering van minimaal invasieve maagresecties via een introductieprogramma haalbaar is en veilig kan worden uitgevoerd in Westerse landen in relatie tot oncologische resultaten op korte termijn. De uitkomsten van thans lopende, gerandomiseerde trials moet worden afgewacht om te bepalen of minimaal invasieve maagresecties superieur zijn aan open maagresecties.