Zoek

De revisie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is afgerond

De revisie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is afgerond. De herziene richtlijn is sinds 1 mei jl. beschikbaar op oncoline

 

De bij de revisie ontwikkelde evidence based modules vervangen de bestaande modules van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg uit 2010. Nieuw in deze versie van de richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg is:

•     Lastmeter geadviseerd voor screenen, signaleren en monitoren (volgen van patiënt over tijd) van

      distress en zorgbehoefte, EORTC QLQ C30 voor monitoren

•     Voor monitoring nieuwe versie van de Lastmeter: met scorelijst bij de probleemlijst

•     Niet alleen signaleren in ziekenhuis maar ook in de thuissituatie

•     Lastmeter vooral effectief bij gesprek over antwoorden en triage

•     Afkapwaarde als indicatie voor verwijzing van 5 naar 4

•     Verwijzen: afhankelijk van type problemen naar één of meerdere disciplines (matched care). De

      Verwijsgids Kanker kan hierbij behulpzaam zijn.

 

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) met financiering van KWF Kankerbestrijding. IKNL verzorgde de procesbegeleiding en de methodologische ondersteuning werd verzorgd door META. De herziene modules zijn geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen.

 

Met het verschijnen van de herziene richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg, wordt de richtlijn opnieuw onder de aandacht gebracht met publicaties, een samenvattingskaartje en digitale versies van de Lastmeter.

bron