Zoek

verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek uit 2015 en 2016 is gebundeld in een omvangrijk jaarboek.

Jaarboek verpleegkundig onderzoek 2015-2016

Promovendi
Het Jaarboek Verplegingswetenschappelijk Onderzoek bevat de Nederlandstalige samenvattingen van vijf proefschriften en portretten van achttien promovendi.

Auteurs
Verder biedt dit boek lijsten met publicaties in vakbladen, waarbij 'eerste auteur' en 'co-auteur' apart staan vermeld. Ook opgesomd worden boeken, hoofdstukken, prijzen, awards, posters en voordrachten. Kortom, een berg onderzoek.

Stijgende lijn
"Deze aantallen laten een stijgende lijn zien in vergelijking met voorgaande jaren", schrijft Margo van Mol, voorzitter van de Verpleegkundige Raad VIP². Ze noemt Valencia, Toronto en Boston als voorbeelden van congrespodia waar verpleegkundigen hun voordracht hielden.

Pijnexpert
Een groot interview staat afgedrukt met dr. Wendy Oldenmenger, verpleegkundig pijnonderzoeker bij het Erasmus MC Kanker Instituut. Zij vertelt dat ze 37 verpleegkundigen in Nederland opspoorde die minstens acht uur per week met pijn bezig zijn. Het kon gaan om chronische, acute of oncologische pijn. "Een groot deel van hen werkte verrassend genoeg in het Erasmus MC".

Twijfels
Het pijnonderzoek wordt tegenwoordig uitgevoerd door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, licht ze toe. Dat gebeurt via twee onderzoekslijnen: 'Klachten en symptomen ten gevolge van ziekte en behandeling' en 'Transities in zorg'. Oldenmenger vertelt verder over haar aanvankelijke onderzoekstwijfels, de ontvangen begeleiding en welke toekomsttrends ze voorziet.

Zie: het Jaarboek. Het interview met Oldenmenger start op pag. 38.

 

bron