Zoek

Update: erkende oncologieopleiding en voorschrijfbevoegdheid

Het bestuur V&VN Oncologie heeft meerdere vragen gekregen betrefffende erkende oncologieopleiding versus voorschrijfbevoegdheid medicatie. Op dit moment is het bestuur in gesprek met verschillende partijen om duidelijkheid te krijgen wat er is afgesproken en hoe dit is geregeld.

Wanneer er meer duidelijkheid is in deze komt het bestuur zo snel mogelijk terug op al uw vragen. 

Update: 10-08-2017
De aanleiding:
 verpleegkundigen met een oncologie opleiding volgens CZO eisen en die de module voorschrijfbevoegdheid gevolgd hebben, kregen toch niet van het BIG de aantekening voorschrijfbevoegdheid in het BIG. Probleem was dat er niet altijd meer een diploma beschikbaar was.

Actie: oproep gedaan onder leden van V&VN Oncologie om beeld te krijgen van het probleem. En V&VN heeft met BIG en VWS overleg gehad.

Voorstel: met een cijferlijst van de oncologie opleiding (en met natuurlijk het certificaat van de module) is het WEL mogelijk de aantekening in het BIG register te krijgen. Mocht je ondanks deze afspraak tussen V&VN en VWS/BIG toch nog problemen ervaren; meld het bij V&VN Oncologie via mailadres secretariaatoncologie@venvn.nl. Ook uitgebreidere info of toelichting kan je daar navragen.

 

medicatie