Zoek

Samen beslissen bij borstkanker nog niet vanzelfsprekend

De mate waarin vrouwen met borstkanker samen met de arts beslissen over hun behandeling verschilt sterk per ziekenhuis. Dat constateert de Borstkankervereniging Nederland (BVN) naar aanleiding van de jaarlijkse uitreiking van de Roze Lintjes voor borstkankervriendelijke ziekenhuizen.

In reactie op de vraag of de alle voor- en nadelen van behandelopties besproken zijn, antwoorden zes van de tien patiënten met  ‘Ja, helemaal’. Maar bij het hoogst scorende ziekenhuis geeft 76 procent van de patiënten dit antwoord, bij het laagst scorende ziekenhuis 44 procent.

"Er is behoorlijk wat variatie en ruimte voor verbetering bij een deel van de ziekenhuizen", zegt Carol Richel, projectleider Monitor Borstkankerzorg van BVN. "We willen ziekenhuizen stimuleren hiermee aan de slag te gaan en verder te verbeteren.”
Om die reden scherpt BVN volgend jaar het criterium omtrent het thema Samen beslissen aan.

Betrokkenheid

BVN vindt het essentieel dat de voor- en nadelen van diverse behandelopties tijdig, dus voorafgaand aan de behandeling worden besproken. Dit is nodig omdat behandelingen gevolgen hebben op lange termijn op de kwaliteit van leven. Daarnaast moet de patiënt tijd en ruimte krijgen om emoties te verwerken en behandelopties af te wegen. De patiënt is namelijk degene die met de gevolgen en bijwerkingen van de keuzes moet leven. Betrokkenheid bij de besluitvorming verhoogt ook de therapietrouw.

BVN roept ziekenhuizen dan ook op om zich verder te verdiepen in wat 'Samen beslissen' betekent voor henzelf en hun patiënten. Samen beslissen is een proces waarbij patiënt en arts naar elkaar toegroeien, gelooft BVN. Meer aandacht voor wie de patiënt daadwerkelijk is en voor wat zij verstaat onder kwaliteit van leven is essentieel.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft dit jaar het Roze lintje toe voor patiëntgerichte borstkankerzorg toegekend aan 81 van de 84 ziekenhuizen.

 

 

bron