Zoek

Nazorg in eerste en tweede lijn

Nu kanker steeds meer een chronische ziekte wordt, ligt het voor de hand de eerste lijn een grotere rol te geven in de nazorg voor de patiënt. Naast de huisarts kunnen ook de gespecialiseerd verpleegkundige en de verpleegkundig specialist hierin een rol spelen. Op dit moment loopt vanuit het Julius Centrum in Utrecht onderzoek naar de vraag of de begeleiding en nazorg bij kanker even goed vanuit de eerste lijn kan worden geboden, en hoe de rollen van deze zorgprofessionals zich tot elkaar kunnen verhouden.

Prof. dr. Niek de Wit: ‘Onderdeel van die ontwikkeling is dat we zien dat oncologieverpleegkundigen in de eerste lijn taken van huisartsen overnemen en dat dit prima gaat’

Lees hier het hele artikel.

Bron: Wijck, van F. Nazorg in eerste en tweede lijn. Medische Oncologie 2017: 20; 5: 20-22