Zoek

NFK Transparantie Challenge: veertien ziekenhuizen open over meten PROMs en PREMs in kankerzorg

Utrecht, 23 november 2017

NFK

Veertien ziekenhuizen hebben gehoor gegeven aan de oproep van NFK om open te zijn over het gebruik van Patient Reported Outcome Measures (PROMs)* en de Patient Reported Experience Measures (PREMs)** binnen oncologie.

Aanleiding voor de Transparantie Challenge was dat wij meer zicht willen krijgen op wat er gemeten wordt en waar. Resultaten uit PROMs en PREMs vormen namelijk een essentiële bron van informatie voor de individuele patiënt, onder andere voor het gesprek met de arts of de verpleegkundige. Maar ook voor groepen patiënten, bijvoorbeeld voor belangenbehartiging, voorlichting en keuze-informatie.

In de afbeelding hieronder staat een overzicht van de ziekenhuizen die vrijwillig openheid van zaken geven.

transparantie_challenge

Meer PROM dan PREM

Opvallend is dat er meer aandacht is voor PROMs dan voor de PREM oncologie. Sommige ziekenhuizen vragen PROMs al uit bij meerdere oncologische aandoeningen. Wij zien dat als een mooi begin en moedigen alle ziekenhuizen aan om PROMs in de gehele oncologie toe te passen. De PREM wordt vooral bij borstkanker uitgevraagd (PREM module mammacare), die meetelt voor het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland. Bij de overige oncologische aandoeningen blijft de PREM nog achter.

Een aantal ziekenhuizen gaf aan nog met de CQI (Consumer Quality Index) te werken. Wij pleiten ervoor deze te vervangen door de PREM oncologie, omdat het een kortere vragenlijst is dan de CQI. Hoe korter de lijst, hoe makkelijker en laagdrempeliger voor de patiënt om in te vullen. Bovendien is een aantal indicatoren in ontwikkeling dat gebaseerd is op vragen uit de PREM oncologie. Deze indicatoren bieden de patiënt belangrijke keuze-informatie over ‘gedeelde besluitvorming’ en ‘psychosociale zorg’. Deze keuze-informatie kan in de toekomst alleen beschikbaar komen als alle ziekenhuizen de PREM oncologie uitvragen.

Samenwerking vanuit patiëntperspectief

Ziekenhuizen geven aan PROMs en PREMs vooral te gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering (81%), patiëntenzorg (56%), benchmarking (50%) en wetenschappelijk onderzoek (38%). Met een deel van de ziekenhuizen gaan wij het komende jaar een samenwerking aan. Het doel is de resultaten uit PROMs en PREMs waardevoller voor de patiënt te maken. Bijvoorbeeld door individuele resultaten te bespreken met de patiënt, of generieke resultaten te verwerken in keuze-informatie of patiëntenvoorlichting. Het meest veelbelovende initiatief en de beste samenwerking ontvangt in het najaar van 2018 de eerste NFK Transparantie Challenge Award.

Toekomst

We zien een duidelijke toename van het gebruik van de PROM en PREM vragenlijsten in de oncologie. Veel ziekenhuizen die deelnemen aan de Transparantie Challenge, geven aan ook bezig te zijn met de implementatie van PROMs en PREMs bij andere oncologische aandoeningen. Deze vallen buiten de publicatie van de Transparantie Challenge 2017. Wij hebben het voornemen om in 2018 weer een challenge uit te schrijven en zijn ervan overtuigd dat de implementatie van PROMs en PREMs dan weer een stap verder is. We willen hierin graag samenwerken met de beroepsgroepen en ziekenhuizen.

Meer informatie over de visie van NFK over PROMs en PREMs leest u hier.

*PROMs zijn vragenlijsten die worden ingevuld door de patiënt. De vragenlijsten gaan meestal over kwaliteit van leven of het functioneren van de patiënt.**PREMs zijn vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. De vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg.

Voor nadere informatie;

dr. Vivian Engelen, projectleider, email: v.engelen@nfk.nl

drs. Dorien Tange, beleidsmedewerker, email: d.tange@nfk.nl

Beiden telefonisch bereikbaar via 030-2916090.

 

Bron; persbericht NFK