Zoek

SONCOS normeringsrapport 2018

 

soncos logo

Introductie

Zesde SONCOS normeringsrapport (2018).

Het eerste SONCOS normeringsrapport werd gepubliceerdin december 2012. Het rapport voorzag in de behoefte vande beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO),internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen(NVRO) om de (rand)voorwaarden waar goede oncologischezorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen. Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. Professionaliteit is dan ook het uitgangspunt van de normen. De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten,waar ook richtlijnen, kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn. Oncologische zorg is echter bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in een groot aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen. Dit jaar hebben 24 partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het normeringsrapport.

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is de reden dat het SONCOS normeringsrapport dynamisch is en jaarlijks herzien wordt. Het streven is om de verbetering van de zorgvoor oncologiepatiënten voortdurend aan te jagen. Voor de centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat erna publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijdis om hier aan te voldoen, tenzij anders omschreven in ditdocument.Zoals voorgaande jaren bevat het rapport een algemeen deel waarin de eisen die aan een oncologisch centrumgesteld kunnen worden beschreven staan en daarnaast eentumorspecifiek deel. Dit jaar zijn er geen nieuwe tumorsoorten toegevoegd. De bijlagen met kwaliteitsnormen van verschillende beroepsverenigingen zijn wederom integraal opgenomen in het rapport.

 

Lees hier het hele rapport