Zoek

Wettelijke afspraken betreffende voorschrijfbevoegdheid oncologieverpleegkundigen

Naar aanleiding van betere patiëntenzorg door goed en veilig voorschrijven van medicatie is in 1 december 2015 de voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen officieel goedgekeurd door het ministerie (http://www.oncologieverpleging.nl/826/medicatie-voorschrijfbevoegdheid).

Voor alle oncologieverpleegkundigen die voldoen aan onder beschreven voorwaarden is het mogelijk om deze module te volgen.

Belangrijk om te weten is dat iedereen die voldoet aan de criteria t.a.v. de opleiding twee jaar, na de accreditatie door VWS, de tijd heeft om deze module separaat te volgen en zodoende voorschrijfbevoegdheid te krijgen. Op dit moment is nog niet bekend hoe het in de toekomst wordt ingeregeld.

De opleidingscriteria voor het volgen van de module medicatie voorschrijven zijn:

  • een afgeronde  CZO vervolgopleiding tot oncologieverpleegkundige. De opleiding staat onder toezicht van het CZO en geeft sinds 2008 diploma’s af;
  • een diploma afgegeven door de LRVV tussen  2002 en 2008;
  • een gevolgde oncologieopleiding voor 2002, bij een instelling die tussen 2002 en 2008 door de LRVV is erkend;
  • een dienstverband van minimaal 24 uur per week als oncologieverpleegkundige.

 

Na het volgen van de module medicatiebevoegdheid dient deze aantekening in het BIG- register worden opgenomen. Om in aanmerking te komen voor BIG-registratie medicatievoorschrijving gelden de volgende criteria: 

  • het diploma/ getuigschrift oncologieverpleegkundige dient afgegeven te zijn door een LRVV erkend instelling (2002 – 2007 gediplomeerd). Meer informatie hierover staat op de website van het CZO: http://www.czo.nl/erkende-opleidingen .
  • het  diploma/ getuigschrift oncologieverpleegkundige dat voor 2002 is behaald moet behaald zijn in een zorginstelling die na 2002 door de LRVV is erkend. Dit is na te zoeken op de website: http://www.czo.nl/erkende-opleidingen.
  • het diploma/ getuigschrift dat is afgegeven tussen 2007 en 2010 door een erkend opleidingsinstituut/ zorginstelling bevat een CZO-diplomanummer.  In dat geval staat de gediplomeerde oncologieverpleegkundige ingeschreven in het CZO-registratiesysteem. Dit kan (tevens) worden aangetoond met een ‘verklaring van registratie’. Deze verklaring is aan te vragen via de website van het CZO: https://www.czo.nl/aanvraag-verklaring-van-registratie.
  • een CZO diploma afgegeven na 1 september 2010. In dat geval staat de gediplomeerde oncologieverpleegkundige ingeschreven in het CZO-registratiesysteem. Dit kan (tevens) worden aangetoond met een ‘verklaring van registratie’. Deze verklaring is aan te vragen via de website van het CZO: https://www.czo.nl/aanvraag-verklaring-van-registratie.

 

Bij V&VN zijn meldingen van oncologieverpleegkundigen binnen gekomen over een afwijzing tot inschrijving in het BIG-register. Gebleken is dat na het volgen van de module er geen registratie kan plaatsvinden. Veelal lijkt hier sprake te zijn van een opleiding tot oncologieverpleegkundige die gevolgd is zonder dat hier sprake is geweest van toezicht op de opleiding of het afgegeven van een ‘huiscertificaat’, deze opleidingen voldoen niet aan de wettelijke eisen die aansteking in BIG register mogelijk maken. Met deze achtergrond is wel de module gevolgd maar kan niet de aantekening in BIG register worden gekregen.

V&VN Oncologie en het College Zorg Opleidingen (CZO) hebben meermaals getracht om, ten aanzien van het diploma-probleem, aandacht te vragen bij VWS om de ministeriële Regeling te herzien. Helaas tot nu toe zonder succes.

Het advies op dit moment is om als oncologieverpleegkundigen, die de module medicatie voorschrijfbevoegdheid willen volgen, voorafgaand aan het volgen van de module bij het BIG-register na te vragen of u aan alle gestelde criteria voldoet, om teleurstelling achteraf te voorkomen.


Dit kunt u doen bij:

Postbus 3173
6401 DR Heerlen
0900-8998225
info@bigregister.nl

V&VN Oncologie blijft dit onderwerp volgen en vragen/opmerkingen kunnen gemaild worden naar secretariaatoncologie@venvn.nl


April 2018

 

medicatie