Zoek

Opening implementatiecall

KWF

 

Op 27 april 2018 gaat de zesde call van het KWF Programma Onderzoek & Implementatie open. Vanaf 27 april kunnen er weer Implementatieprojecten worden ingediend. Het is mogelijk een aanvraag voor financiering voor implementatieproject in te dienen tot 6 juni 2018 (12.00u). Het doel van implementatieprojecten is om evidence based innovaties / nieuwe methodes binnen de kankerbestrijding, op nationaal niveau toegankelijk te maken voor de doelgroep (patiënt / publiek / zorgverlener), zodat iedereen binnen deze doelgroep hetzelfde (zorg)aanbod krijgt.

Een projectleider van een implementatieproject hoeft geen onderzoeker te zijn en hoeft dus niet gepromoveerd te zijn. Potentiële aanvragers kunnen ook implementatiedeskundigen, kwaliteitsmedewerkers, verpleegkundigen, medisch specialisten en/ of eerstelijns zorgverleners, e.a. zijn.

Kijk voor meer informatie op: https://www.kwf.nl/onderzoek/poi/Pages/Implementatieprojecten.aspx.


Deze call zal in de herfst opnieuw plaatsvinden.