Zoek

De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie trakteert!

NVPO

In het kader van haar 25-jarig lustrum trakteert de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie  de leden van de V&VN Oncologie op twee bijzondere uitgaven. De NVPO biedt V&VN Oncologie leden toegang tot het digitale lustrumnummer van het kwartaalblad Psychosociale Oncologie en de showcase ‘De psychosociale oncologie in 13 portretten’.


De diagnose kanker kan emoties oproepen zoals angst en somberheid. Ook kunnen patiënten nog lang last hebben van vermoeidheid en andere lichamelijke klachten, en lukt het hen niet altijd het leven van voor de diagnose weer op te pakken. De psychosociale oncologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met de psychologische en sociale gevolgen van kanker.

In 1993, nu 25 jaar geleden, verenigden zorgverleners zich in een beroepsverenging: de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO). In haar lustrumjaar brengt de NVPO een showcase uit om het volwassen geworden vakgebied te presenteren. Hierin vertellen 13 professionals, waaronder twee verpleegkundigen, wat goede zorg volgens hen inhoudt en wat zij kunnen betekenen voor mensen met kanker. Ook bracht de NVPO een speciale editie van haar tijdschrift Psychosociale Oncologie uit, waarin de geschiedenis en de toekomst van het vakgebied worden belicht.

De NVPO biedt de leden van de V&VN Oncologie deze twee bijzondere uitgaven aan. De link naar het tijdschrift staat gedurende twee weken open voor V&VN Oncologie leden. Meer over de NVPO leest u op hun website. Wij wensen u veel leesplezier!