Zoek

Wie wint de Award of Excellence Oncology Nursing 2018?

V&VN Oncologie kent jaarlijks een ‘Award of Excellence Oncology Nursing’ toe aan één van de leden van de vereniging (indien geschikte kandidaten zijn voorgedragen). Deze Award is bestemd voor een verpleegkundige die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de oncologische zorg.

Het bestuur van V&VN Oncologie kent namens de leden de Award toe. De kandidaat wordt geselecteerd aan de hand van een aantal criteria. In de slotbijeenkomst tijdens de Oncologiedagen 2018 wordt de Award uitgereikt door de voorzitter van V&VN Oncologie. 

Procedure Award of Excellence Oncology Nursing

De Award wordt (zo mogelijk) jaarlijks uitgereikt aan een oncologieverpleegkundige of verpleegkundig specialist oncologie die een bijzondere prestatie heeft geleverd aan het verbeteren van de oncologische patiëntenzorg. 

De criteria die worden gehanteerd om iemand te nomineren zijn:

o    de kandidaat vervult een voortrekkersrol in de oncologieverpleegkunde;

o    heeft zich mondeling/schriftelijk gepresenteerd ten behoeve van de oncologieverpleegkunde;

o    treedt op als innovator en inspirator in de oncologische zorg;

o    manifesteert zich landelijk;

o    zet zich in ten behoeve van de verbetering van de zorg voor mensen met kanker;

o    is betrokken bij de directe patiëntenzorg.

o    is lid van V&VN Oncologie

 

Schrijf een motivatie waarin bovenstaande punten aan de orde komen en stuur deze naar de Commissie Deskundigheid via e-mail: ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl ; vermeld in het onderwerp 'Award of Excellence'. Nominaties voor de Award kunnen tot 15 oktober 2018 aangemeld worden.

Voor aanmeldingen voor de Oeuvre Award gelden andere criteria en aanmeldingen kunnen tot 01-10-2018 ingestuurd worden. 

Zie: http://www.oncologieverpleging.nl/101/award-of-excellence-oncology-nursing en http://www.oncologieverpleging.nl/1787/oeuvre-award-of-excellence-oncology-nursing