Zoek

Werkgroep IGJ indicator vast aanspreekpunt in de zorg!

De missie van V&VN is verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in staat stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel te kunnen oefenen (strategisch plan 2015-2018 V&VN). Het ontwikkelen van indicatoren draagt bij aan deze missie. Indicatoren helpen om de inhoud en resultaten van de verpleegkundige zorg te monitoren en te optimaliseren en daarmee ook de positie van de verpleegkundigen en verzorgenden te versterken (visiedocument V&VN indicatoren).

Er wordt met name gewerkt aan indicatoren die betrekking hebben op ons vakgebied, dus waar verpleegkundigen zelf invloed op hebben. Tevens wordt rekening gehouden met registratielast.

De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) stelt voor het ziekenhuis jaarlijks de indicatoren vast. Dit doen zij samen met de organisaties van professionals, V&VN is hier één van, en branche organisaties NVZ en NFU.

Het vaststellen van de indicatoren gebeurt op basis van een voorstel dat is voorbereid en opgesteld door vertegenwoordigers van de V&VN afdelingen en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Vervolgens toetsen ziekenhuizen (NVZ NFU) op registreerbaarheid.

Het doel van de IGZ indicatoren is toezicht houden en toetsen of richtlijnen nageleefd worden. De resultaten hiervan verschijnen online en worden in elke instelling jaarlijks besproken.

In 2015 is de indicator ‘aanspreekpunt in de oncologische keten’ ontwikkelt door V&VN Oncologie. Tijdens de fase ‘vroegsignalering’ - het moment dat de eerste gegevens binnenkomen - bleek dat er opvallend veel groen en positief gescoord is. Dit riep bij V&VN de vraag op of de indicator wel optimaal geformuleerd is en of de indicator op deze manier wel tot verbetering van zorg leidt. Het afgelopen jaar is deze indicator doorontwikkeld op het gebied van aanscherping van de definities, kwalificaties en taken.

In 2018 wenst het bestuur van V&VN Oncologie tijd voor visievorming. Hier zal zowel wetenschappelijke onderbouwing als het in kaart brengen van alle betrokken belangen voor nodig zijn. Het bestuur wil samen met de beleidsmedewerker, adviseur van V&VN Centraal en een werkgroep hiermee aan de slag.

Voor de werkgroep zoeken we jou! Reageer bij interesse voor 1 juni 2018 naar beleidsmedewerkeroncologie@venvn.nl.

 

Iwantyou