Zoek

Kwaliteitsindicatoren binnen de oncologie

Het is inmiddels 2013 en afgelopen donderdag 10 januari hadden we de eerste bestuursvergadering van dit jaar. De agenda stond weer vol zoals gewoonlijk. Eėn van de agendapunten die het komend jaar regelmatig voorbij zal komen zijn de indicatoren. Indicatoren geven een aanwijzing over de mate van kwaliteit van een bepaald aspect van de gezondheidszorg. Indicatoren worden jaarlijks vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheid Zorg (IGZ) na overleg met de instellingen en professionals waar IGZ direct toezicht op  houdt. Dit is onder andere de NVZ (vereniging van ziekenhuizen). In 2012 is de V&VN ook toegetreden tot dit overleg. We schuiven als V&VN Oncologie aan bij dit overleg om te praten over een indicator binnen de verpleegkundige zorg. Ook onze collega’s van o.a. de IC, urologie en neuro-revalidatie sluiten aan. In de set van kwaliteitseisindicatoren 2013 zijn drie indicatoren binnen de verpleegkundige zorg benoemd: wondzorg, ondervoeding en delirium. In hoofdstuk 5 van de basisset kwaliteitsindicatoren Ziekenhuis (Oncologie) wordt onder andere het Multidisciplinaire Overleg als indicator benoemd. Hier wordt toegelicht dat een goede multidisciplinaire bespreking zal bijdrage aan meer transparantie over de afweging van de behandelindicatie en het vervolgtraject (zie www.igz.nl)

De zorg zal in toenemende mate georganiseerd worden in ketens. Een casemanager kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Dit zou een geschikte indicator kunnen zijn, maar het wordt nog een hele uitdaging om binnen de verpleegkundige zorg een brede indicator te benoemen waar veel afdelingen binnen V&VN-centraal waarde aan hechten.

Tijdens de oncologiedagen heeft een sessie plaatsgevonden over “case management binnen de oncologische keten”. Dit gaf mij te denken; wellicht moet  de indicator “casemanagement binnen de oncologische keten” toegevoegd worden aan hoofdstuk 5: oncologie? Op maandag 21 januari zitten ik en Ida (bestuurslid) bij de inspectie in Utrecht. Ik hou jullie op de hoogte!

 

Erna-OD

Erna Elfrink
Voorzitter V&VN Oncologie