Zoek

Middel tegen ziekte van Kahler in basispakket

Na onderhandelingen over de prijs van het middel daratumumab heeft minister Bruno Bruins (Medisch Zorg) besloten om het middel vanaf 1 september toe te laten tot het basispakket.

Het gaat om twee verschillende combinatietherapieën voor de vervolgbehandeling van de ziekte van Kahler (multipel myeloom). Bij deze ziekte is er sprake van kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Daratumumab was al beschikbaar als zogenaamde monotherapie voor patiënten die al eerder zijn behandeld. Door de nieuwe afspraken wordt het middel voor deze patiënten ook vergoed uit het basispakket als het gebruikt wordt in combinatie met andere middelen.

Daratumumab werd vanwege de hoge kosten in de ‘medicijnsluis’ geplaatst. Zorginstituut Nederland (ZiN) had in november vorig jaar nog afgeraden om één van de twee combinatietherapieën met daratumumab in het basispakket op te nemen – voor wat betreft de combinatie met lenalidomide en dexamethason – tenzij de behandeling van het middel 30 tot 70 procent zou dalen. ZiN had becijferd dat de totale kosten voor daratumumab in de twee betreffende combinatiebehandelingen zonder prijsonderhandelingen zou kunnen oplopen tot 57 miljoen euro per jaar.

De huidige afspraak met de leverancier bestaat uit een vertrouwelijke korting. Daarnaast verlaagt de leverancier de openbare prijs met 7,7 procent. De afspraken gelden tot en met 2021.

In de prijsafspraken die nu zijn gemaakt, is ook rekening gehouden met de combinatietherapie waarmee daratumumab ingezet kan worden als startbehandeling voor patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie. 

 

bron