Zoek

SAMEN STAAN WE STERK!

Ben je op zoek naar een bestuurlijke functie waarbij je landelijk impact kan maken op de oncologische zorg? Neem dan contact met ons op! 

Onze V&VN Oncologie afdeling is met ruim 3000 leden de grootste afdeling binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Wij staan als afdeling voor en stimuleren tot excellente zorg voor patiënten met kanker in de multidisciplinaire context van het oncologisch werkveld. Daarbij vormt aandachtige en persoonsgerichte zorgverlening de kern en de basis van het verpleegkundig handelen. Als afdeling V&VN Oncologie zien wij het als onze taak om verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het oncologisch werkveld/vakgebied te ondersteunen in de uitoefening van hun vak en de patiënt centraal te stellen.

Het is belangrijk dat deze visie, actuele thema’s en de bijbehorende standpunten van de afdeling wordt uitgedragen aan relevante landelijke zorgplatformen en wij onze stem laten horen!
Afgelopen jaren is hier een slag in geslagen en extra urgent in verband met de constante ontwikkelingen op oncologisch gebied. Dit vraagt namelijk om grote alertheid en actieve leden.

Om ons bestuur in stand te houden is het van groot belang om het aantal bestuursleden op korte termijn aan te vullen. Naar aanleiding van een brandbrief van afgelopen mei 2018 is een extra bestuurslid aangehaakt. Ondanks dit kampt het bestuur helaas nog steeds met een grote onderbezetting; concreet betekent dit dat er één voorzitter, twee bestuursleden, één beleidsmedewerker en ondersteuning vanuit V&VN Centraal werkzaam zijn. Het eerdere teruglopen van het aantal bestuursleden ligt voornamelijk in de persoonlijke sfeer.

Daarom deze oproep naar alle leden, om samen op zoek te gaan naar nieuwe bestuursleden. We willen je vragen dit zelf in overweging te nemen of binnen je netwerk te kijken of je geschikte kandidaten kent.

Klik hier voor de functiebeschrijving.

Met vriendelijke groeten,
Cora Vegter – voorzitter V&VN Oncologie
Brigit Kistemaker – bestuurslid V&VN Oncologie
Anne Boerboom – bestuurslid V&VN Oncologie
Roos Schrijer – beleidsmedewerker V&VN Oncologie 

 

Bestuur_se...