Zoek

Allogene stamceltransplantatie

Vijf fasen van herstel na een allogene stamceltransplantatie: Een kwalitatief onderzoek.

Een nieuw model om het herstel van de oncologiepatiënt te classificeren en gerichte interventies in te zetten welke aansluiten bij de fasen van herstel waarin de patiënt zich op dat moment bevindt.

Auteurs:
- Mariska van der Lans, hemato-oncologieverpleegkundige, verpleegkundig consulent, afdeling Hematologie, Erasmus MC Kanker Instituut
- Erica Witkamp, hoofddocent verpleegkunde, Hogeschool Rotterdam
- Wendy Oldenmenger, coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek, Erasmus MC Kanker Instituut
- Annoek Broers, internist-hematoloog, afdeling Hematologie, Erasmus MC Kanker Instituut

Een allogene stamceltransplantatie (alloSCT) is een intensieve behandeling voor patiënten met een hemato-oncologische maligniteit. Aandacht voor de lange termijneffecten en kwaliteit van leven na alloSCT is belangrijk. Inzicht in de problematiek waarmee patiënten (het eerste jaar) na de behandeling worden geconfronteerd, kan oncologieverpleegkundigen helpen bij het inzetten van zelfmanagementinterventies.

Achtergrond
AlloSCT is een intensieve behandeling voor patiënten met een hemato-oncologische maligniteit. Het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor behandeling met een alloSCT neemt nog steeds toe. Alleen al in Europa rapporteerden Passweg et al. (2015) in 2013 een toename van het totaal aantal transplantaties van 26% in de laatste 5 jaar en van 88% in de laatste 15 jaar. Deze transplantaties betreffen in 41% van de gevallen een behandeling met allogene stamcellen.

De behandeling kan gepaard gaan met ernstige complicaties zoals een verhoogde kans op infecties en afstotingsreacties. Hierdoor wordt de patiënt met name in het eerste jaar na een alloSCT geconfronteerd met een breed scala aan problemen, zoals vermoeidheid, hervatten van het werk, het veranderde lichaamsbeeld en seksualiteit (dos Santos et al., 2011; Niederbacher et al., 2012). Inzicht in deze problematiek stelt oncologieverpleegkundigen in staat patiënten voor te bereiden en te begeleiden bij het ontwikkelen van coping strategieën, zelfmanagementinterventies en effectieve doorverwijzing.

De centrale vraag in dit onderzoek was: Wat zijn de ervaringen van patiënten die een alloSCT hebben ondergaan in het eerste jaar na de transplantatie?

Lees hieronder meer over de vijf fasen van herstel na een allogene stamceltransplantatie.

AlloSCT.pdf (69.63 KB)